O epidemiologii zhoubných nádorů v ČR

Informace o epidemiologii zhoubných nádorů, incidenci, mortalitě a screeningu na stránkách SVOD.

Webový portál vytvořený kolektivem autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Masarykova onkologického ústavu v Brně za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Národního programu kvality zdravotní péče.

http://www.svod.cz/

Webový portál pracuje především s daty Národního onkologického registru (NOR), který je spravován Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru za období 1977 - 2002. K dispozici jsou mimo jiné analýzy zaměřené na incidenci a mortalitu, regionální přehledy, časové trendy, klinická stadia, věk pacientů, srovnávací analýzy a prezentace základních analýz k jednotlivým diagnózám.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Související články

Hostem pořadu Vstupte! byl 3. června 2009 doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy university v Brně.

Experti OECD označují oblasti pro zlepšení zdravotnické politiky ČR v onkologii

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a Česká onkologická společnost ČLS JEP vydávají tiskovou zprávu. 

Ptejte se odborníků živě na prevenci a včasné odhalení rakoviny

V rámci největší onkologické akce v České republice - Brněnských onkologických dnů se ve středu 8. dubna v 16 hodin sejdou v jednom ze sálů odborníci, aby živě odpovídali na dotazy laické veřejnosti o prevenci rakoviny.