Antirabická profylaxe - postup lékaře po zranění zvířetem

Přehledová prezentace shrnuje historii, etiologii a formy vztekliny, uvádí hlavní přenašeče a podmínky přežití  viru lyssy, popisuje mechanismus přenosu, patogenezi vztekliny, diagnostiku a incidenci v České republice. Ve své druhé části uvádí postup lékaře po zranění zvířetem, včetně postexpoziční antirabické profylaxe (ARP) a doporučený postup profylaxe lyssy. 

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 17,6 MB)

Související články

Obsáhlá prezentace o chlamydiových infekcích zahrnuje téma od historie, přes mikrobiologii, taxonomii, morfologii a klinické projevy až po léčbu. Přehledová přednáška je vhodná jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.  

Prezentace je věnována infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka (opačný způsob přenosu je také možný).

Profylaktické podání ATB po zákusu klíštěte bez přítomnosti erytema migrans není indikované – vznik resistence na ATB, nežádoucí účinky ATB terapie.