Přehled antibiotik

  • , Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

První známé použití "antibiotik" 2500 let př. n. l. v Číně, kde byly k léčbě infekcí přikládány obklady z plesnivého sojového mléka. Prezentace o historii, rozdělení antibiotik, vzniku resistence a  pravidla při podávání antibiotik u praktického lékaře i při hospitalizaci.  

 

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 0,3 MB)

Související články

Obsáhlá prezentace o chlamydiových infekcích zahrnuje téma od historie, přes mikrobiologii, taxonomii, morfologii a klinické projevy až po léčbu. Přehledová přednáška je vhodná jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.  

Prezentace je věnována infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka (opačný způsob přenosu je také možný).

Profylaktické podání ATB po zákusu klíštěte bez přítomnosti erytema migrans není indikované – vznik resistence na ATB, nežádoucí účinky ATB terapie.