Preventívny program pre školy FN Brno 2014/2015 - Prevencia vzniku závislosti na tabaku

Přednáška, která zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře, představuje projekt zaměřený na prevenci vzniku závislosti na tabáku ve školách a jeho předběžné výsledky.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, ráda bych vám představila projekt, který se týká prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí. V úvodu přednášky bych ráda zdůraznila některá fakta, která jsou už dnes všeobecně známá, ale myslím, že je stále potřebné o tom hovořit. Cigarety a užívání tabákových výrobků je stále velký problém. Cigarety jsou tu s námi již několik století, ale velmi jsme se z toho nepoučili a ačkoliv je známe o mnoho důkladněji než na začátku, tak se nám nepodařilo je odstranit z normálního života, společnost se staví k užívání tabákových výrobků velmi tolerantně a tato problematika je velmi podceňovaná. Výsledkem je to, že kouření tabákových výrobků je v současnosti největší preventabilní příčinou mnohých vážných onemocněních a předčasných úmrtí. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny je tabákový dým karcinogen třídy A, to znamená prokázaný karcinogen pro člověka a neexistuje bezpečná míra expozice tabákovému dýmu. Tabák zabíjí polovinu svých uživatelů a většina z nich umírá ještě před dosažením důchodového věku. V podstatě tabáková epidemie pokračuje už asi 200 let a na celém světě umírá za rok několik milionů lidí na následky kouření cigaret. V zemích Evropské Unie je to přibližně 700 000 úmrtí za rok, v České republice asi 18-20 000 úmrtí, to znamená, že více než na nějaké jiné příčiny jako sebevraždy nebo vraždy nebo autonehody. Tabák zabije více lidí než tyto jiné příčiny odděleně. Co je však tragické je to, že tabák zabíjí nejen aktivní uživatele, ale zabíjí i pasivní kuřáky, kteří jsou v tom v podstatě nevinně, je to okolo 600 000 úmrtí na celém světě za rok a z tohoto počtu 25% tvoří děti. Toto určitě všichni znáte, já to jen zopakuji. Užívání tabákových výrobků už prokazatelně zodpovědné za 30% onkologických onemocnění, většinu plicních onemocnění, asi 30% kardiovaskulárních onemocnění. Já pracuji na plicní klinice a vím, že většinu našich onkologických pacientů nebo tedy u většiny našich onkologických pacientů je příčinou onemocnění právě kouření cigaret a většina pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic by tuto diagnózu pravděpodobně neměli, kdyby nekouřili. Celkové náklady v Evropské Unii, které jsou způsobené užíváním tabáku, je okolo 500 miliard eur ročně. Tyto náklady zahrnují přímé a nepřímé náklady a náklady, které jsou vynaložené na ztracené roky života čili z důvodu těžké choroby nebo úmrtí. Nikotin je skutečně silná a zrádná droga, i když to mnozí podceňují, patří mezi nejsilnější a nejrychleji se rozvíjející typy závislosti. V důsledku toho existuje na světě více jak 1 miliarda kuřáků, v České republice kouření asi 1/3 populace, okolo 24% mužů, 28% žen, to znamená v přepočtu, že se tu využívá asi 20 miliard cigaret za rok. Z tohoto počtu kouří asi 26% dospělé populace a zbytek jsou děti a mladiství. Takže skutečně kouří i děti. Děti na rozdíl od dospělých jsou více vnímavější a více náchylnější na vznik závislosti na nikotinu, u dospělých se tato závislost rozvíjí až v budoucnosti, u dětí stačí několik cigaret. V České republice v roce 2011 proběhla studie WHO a Centra pro kontrolu nemocí v USA, která se zaměřovala na adolescenty ve věku 13-15 let, a potvrdila, že nějaké užívání tabákových výrobků přiznalo 38% adolescentů a mnozí z nich přiznali, z těch co neužívají nějaké tabákové výrobky anebo výrobky, které s tím souvisí, že v podstatě to plánují v blízké době, protože taková byla jejich nějaká motivace anebo tak je k tomu svádělo okolí. Většina dospělých pravidelných kuřáků si přizná, že začali kouřit ještě v dětském anebo mladistvém věku, to znamená ještě před dovršením dospělosti, to znamená v době, kdy ještě nejsou schopni adekvátně zhodnotit následky tohoto chování a tyto závislosti mají vliv na jejich další život. Prví kontakt s cigaretou v České republice u dětí je okolo 12.roku života, ale tento věk se neustále snižuje a v současnosti je to okolo 10.roku. Tabákové společnosti toto všechno samozřejmě velmi dobře vědí, jejich marketing je zaměřený na to, aby ty děti zaujali co nejvíce, aby je oslovili a aby si z nich vychovali potenciální zákazníky na celý život, který je samozřejmě zkrácený podle statistických údajů o 15-20 let. Takže vznikají velmi atraktivní formy tabákových a souvisejících výrobků jako jsou elektronické cigarety, cigarety s příchutí, slim cigarety a vodní dýmky. V současnosti je to velký hit a děti a mladé to velmi láká. Dokonce mají pocit, že je to zdravější kouření anebo méně škodlivé kouření, informace nemají a jsou často zmatení z toho, jak to vlastně je. Takže prevence kouření u dětí by měla patřit mezi priority, prioritní úlohy v naší společnosti a hlavně by to měla být prevence v rodině a ve škole. Určitě jste někteří slyšeli o Rámcové smlouvě o kontrole tabáku, je to v podstatě první závazný dokument WHO, jehož cílem je chránit současné i budoucí generace před zhoubnými účinky užívání tabáku a expozici tabákovému dýmu. Článek 12 hovoří o vzdělávání a informování v této oblasti a toto je jeden z důvodů, proč vznikl preventivní program pro školy. Je to program, který vznikl v roce 2014 pod záštitou Fakultní nemocnice Brno-Bohunice na Klinice nemocí plicních a TBC, kde funguje i Centrum pro léčbu závislosti na tabáku. Projekt reálně odstartoval ve školním roku od září 2014 a toho času pokračuje. V podstatě v současnosti existuje více projektů, které se týkají této problematiky, ale my jsme měli pocit, že něco tu stále chybí. A to je ten kontakt zdravotníků, kteří znají onemocnění z klinické praxe, s dětmi. Kontakt lidí, kteří vidí ty živé pacienty a řeší následky onemocnění, s dětmi, protože toto; děti zajímá. Ta čísla oni znají, ale mají mnoho otázek, které se týkají praktických věcí a na ty jim můžeme odpovědět. Takže zkusili jsme to, projekt má úspěch, školy mají o to zájem. Probíhá to v podstatě formou přednášek, přednášky jsou zatím určené pro žáky 6. ročníků, protože to je věková skupina, která je nejrizikovější z hlediska prvního kontaktu s cigaretou. Nejsou to jen přednášky, abyste si to uměli představit, které jsou jako čísla nebo fakta, ale je to v podstatě diskuze. To znamená, že máme nějakou strukturu, o kterou se opíráme a chceme jim říct nějaké informace, ale je to živá diskuze, děti se ptají a na základě toho, co je zajímá, ty přednášky potom upravujeme. Je to velmi interaktivní a na konci vyplňují anonymní dotazník. Ten vyplňují dnešní šesťáci, poté ho vyplní za 2 roky, až budou osmáci a současně tento rok ho vyplňují i osmáci, kteří neprošli naší intervencí. Za 2 roky budeme tato čísla porovnávat a uvidíme, jak to dopadne. Cílem našeho projektu není ty děti nějak strašit, je to primární preventivní projekt, takže chceme působit hlavně preventivně. To znamená v praxi odradit děti už od prvního kontaktu s cigaretou, od toho experimentování. Dalším hlavním cílem je zvýšit informovanost dětí o škodlivosti kouření cigaret, protože doba je taková, že kouří rodiče, kouří odborníci často, kouří učitelé, kouří kamarádi a všichni říkají nekouřit. Děti jsou zmatené a nevědí co si myslet. Takže ještě cítím stále, že tu je pole neorané, kde se dá působit, ty děti skutečně nevědí, jak mají s těmito informacemi naložit. Dalším cílem je motivovat děti ke zdravému životnímu stylu. A samozřejmě na základě uvedených dotazníků, na základě sběru dat vyhodnotit jednak prevalenci kouření u dětí a důležité bude samozřejmě vyhodnocení úspěšnosti projektu. Zde bych přesněji uvedla, na co se ptáme dětí v dotaznících. Dotazníky se týkají podrobnějších otázek na první kontakt s cigaretou, co je k tomu vedlo, jaké mají vzory v rodině, vůbec jaké jsou podmínky pro užívání tabákových výrobků, zda si kupují cigarety sami nebo kdo jim je dává a na konci jsou otázky, které se týkají hodnocení přínosu naší přednášky, zda se nenudili, zda je ta přednáška bavila, respektive co by na té přednášce změnili anebo co by ještě chtěli slyšet a na základě toho tu přednášku upravíme. Od září nebo ledna, tedy za 4 měsíce, jsme navštívili 10 škol a udělali 18 přednášek pro žáky 6.ročníků, to je asi 382 žáků. V plánu máme ještě dalších 18 přednášek, které aktuálně běží do konce tohoto školního roku. Všechny přednášky jsou finančně podporované Magistrátem města Brna - Odborem zdraví a proběhly pod záštitou Fakultní nemocnice Bohunice. Z tohoto souboru vidíte předběžné výsledky, jsou to skutečně výsledky jen předběžné, protože to je asi polovina plánovaných přednášek. Hodnotili jsme pohlaví, takže to se výrazně nelišilo, polovina chlapci, polovina děvčata, asi 1/3 dětí - 33% dětí - udávalo, že má vzor v rodině, kuřáka rodiče nebo sourozence, to také souhlasí se statistickými údaji, které jsou o kuřácké populaci. Co je dost závažné, je, že skoro 13% dětí udávalo, že v podstatě jsou vystavené tabákovému dýmu v domácnosti, přímo v bytě, domě, v interiéru, v uzavřeném prostoru. Kontakt s tabákovými výrobky udávalo 78 dětí, což je asi 20% a z tohoto počtu kouří už pravidelně 7 dětí, 10-12letých dětí, kouří pravidelně, potřebují každý den svou dávku nikotinu a nějak si v podstatě musí ty cigarety obstarat. To už je poměrně vysoké číslo a doma z těchto dětí, které udávají kontakt s cigaretou, má kuřácky vzor 68% dětí. Podle statistických údajů děti, které pocházejí z kuřácké rodiny, mají 4x větší riziko, že se z nich stanou kuřáci v dospělosti než děti z nekuřáckého prostředí. Takže toto číslo to pravděpodobně potvrdí. Průměrný věk prvního kontaktu s cigaretou je okolo 10 let, potvrdilo se nám, že se ten věk stále snižuje, už to není 12-14 let, ale je to skutečně 10 let a dokonce některé školy si žádaly přednášky i pro čtvrťáky a páťáky, protože mají pocit, že už šestý ročník je pozdě. Uvidíme, jak se to vyvine do budoucnosti. S čím děti experimentují? Nejčastější jsou to samozřejmě cigarety, ale hitem dnešní doby jsou skutečně vodní dýmky a elektronické cigarety. Jsou to výrobky, které vypadají lákavě, mají různé příchutě a bohužel marketing je úžasný, takže je postavený tak, že navozují dojem zdravějšího kouření a příjemnějšího kouření. Jak dopadne náš projekt, ještě nevíme, zda bude efektivní, uvidíme za 2 roky, ale každopádně už nyní můžu říci to, že děti jsou skutečně vděčná skupina, která si to zaslouží, abychom se jim věnovali a jsou zmatené, ačkoliv mají obrovské množství informací díky internetu, oni nevědí, jak mají s těmi informacemi naložit. A ty vzory okolo je jen utvrzují v tom, že kouření není v podstatě až takové strašné. Jestli se nám podaří snížit počet dětských kuřáků do budoucnosti, tak klesne i počet dospělých kuřáků, s tím souvisí pokles onemocnění a úmrtí, které jsou přímo spojené s kouřením tabáku, a s tím souvisí i snížení ekonomických nákladů v budoucnosti. Zde vidíte kontakty na autorky projektu. Jak už jsem zmínila, celý projekt probíhá pod záštitou Fakultní nemocnice Brno, kde existují webové stránky a školy se objednávají přímo na webových stránkách přes objednávací kalendář. To je z mé strany všechno a tímto vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Vzdělávací program pro praktické lékaře - webcast.

Související články

Léčba závislosti na tabáku je jednou z významných forem prevence onkologických onemocnění. Kouření není rizikem jen pro nádory respiračního traktu, ale prakticky celého těla včetně např. některých typů leukemií či děložního čípku.  Každý lékař, sestra či jiný zdravotník by se měl zajímat o kouření svých pacientů a u kuřáků alespoň krátce intervenovat. Samozřejmostí by mělo být jejich vlastní nekuřáctví. 

Přednáška přináší přehled zahraničních onkologických programů pro děti a výsledky šetření, které ověřovalo účinnost programu onkologické prevence „Normální je nekouřit“ pro mladší školní věk a zjišťovalo dětské prekoncepty rakoviny a jejich změny po intervenci. V šetření byla zjištěna změna ve zvýšení kognitivní dimenze, informovanosti o rakovině a byla potvrzena i účinnost programu Normální je nekouřit. 

Novinářka a zdravotnice v jedné osobě klade otázky o moci médií v boji proti kouření. Je těžké prosadit článek o kouření do médií? Co novinář potřebuje? Jsou média všemocná? Jaké články mohou pomoci a jaké škodí? Jak oslovit mladé v době, kdy (ne)začínají kouřit?