Nežádoucí účinky hormonální léčby? Jak jim předcházet.

Jak pomoci onkologických pacientům léčeným hormonální léčbou, jak je informovat o tom, jak by měli žít, pokud mají nasazenu hormonální léčbu a jak těmto nežádoucím účinkům mohou odolávat a jakou nasadit prevenci. Přednáška je určena pro praktické lékaře.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Všichni si myslí, že hormonální léčba v konceptu onkologické léčby je léčbou, která je prakticky beztrestná a já si vám dovolím říct, že tomu tak není. Byly vypracovány různé koncepty, jak pacientům pomoci, jak je informovat o tom, jak by měli žít, pokud mají nasazenu hormonální léčbu a jak těmto nežádoucím účinkům mohou odolávat a jakou nasadit prevenci. Tím zásadním je fyzická aktivita, která je klíčová v managementu léčby zhoubných nádorů prostaty, především při podávání hormonální léčby. Bylo na to vypracováno mnoho a mnoho studií, z nichž je asi vhodné citovat to, že nejenom to, jakým způsobem ten člověk tu fyzickou aktivitu, ale také jaká je energie, která je při této fyzické aktivitě vyhrazena, ale také trvání této fyzické aktivity má důležitý dopad potom pro to, jakým způsobem ten pacient profituje ze svého chování. Tyto práce byly publikovány na poměrně velkých souborech lidí, pacientů, kteří měli jak postižení, které je lokalizované, tak i metastatické a toto je soubor téměř 2,5 tisíce nebo více jak 2,5 tisíce mužů, kteří byli sledováni s karcinomem prostaty a tady je vidět, že opravdu typ a trvání fyzické aktivity měl významný dopad pro jejich další kvalitu života. V letech je 1950-2011 bylo na Medlinu dostupno 27 observačních studií jak pro pacienty s karcinomem prsu, pro pacientky s karcinomem prsu, tak pro pacienty s karcinomem prostaty a zase tady je zřejmé, že je fyzická aktivita pro tyto pacienty velmi důležitá. Takže zopakuji ten obrázek, který byl ze začátku, že v managementu hormonální léčby karcinomu prostaty je tato fyzická aktivita důležitá a tady je obrázek, který nám bude říkat proč. Testosteron je základním mužským hormonem, je to ta preaktivní forma dihydrotestosteronu a vidíte, že jeho dopad je prakticky do všech oblastí, kam se jenom můžeme podívat, co se týká kůže, vyzrávání pohlavních orgánů, kostní dřeně, funkcí ledvin, funkcí svalů a tak dále. Pokud my tento základní mužský hormon v rámci té hormonální léčby u karcinomu prostaty tomu muži odebereme, tak potom odlišujeme časné a pozdní nežádoucí účinky hormonální léčby. A tedy na obrázku Arnolda Schwarzenegera vidíte, jak dopadne muž, který je vystaven tomuto kastračnímu syndromu a tady jsou vypsány všechny ty pojmy, které se kastračního syndromu budou týkat. Netýká se to tedy jenom, vzdáleně by se řeklo, jenom té sexuální oblasti, erektilní dysfunkce, impotence, ale je tedy celá paleta ve všech možných symptomů a syndromů, se kterými ten muž potom bude nějakým způsobem zápolit. Na druhé straně potom stojí dlouhodobé nežádoucí účinky hormonální léčby s rozvojem sideropenické obezity a s rozvojem osteoporózy, takže úbytek svalové hmoty, rozvoj obezity, na druhé straně tedy úbytek kostní hmoty, který vede ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění a osteoporózy s důsledky na vznik zlomenin jako kostních nežádoucích účinků a úmrtí na kardiovaskulární příčiny. Zase se vrátím k tomu, o čem jsem mluvila na začátku. Dochází k rozvoji dyslipidemie, což vám jako praktickým lékařům je mnohem bližší než mně, o tom, že nejenom tedy celkový cholesterol, ale i další změna v té oblasti tuků, ale i mezi typem léčby, tedy hormonální léčbou a vznikem diabetu, ischemické choroby srdeční a náhlou smrtí. Toto je zase jedna z velkých studií, téměř 38 000 pacientů, kteří byli léčeni v letech 2001-2005 a vidíte, že pacienti, kteří byli léčeni hormonální léčbou, ať už jakýmkoli typem, tedy buďto podáním LH-RH analog, nebo orchiektomií, nebo maximální androgenní blokádou, tak mají riziko jak kardiovaskulárních onemocnění, tak vysoké riziko diabetu. Co se týká akutní smrti nebo akutních úmrtí, tak Messingova práce z roku 2006 jednoznačně podporuje to, že i po této léčbě dochází ke zvýšenému riziku úmrtí. Ty ostatní práce už nehovoří tak jednoznačně. Takže hormonální léčba má jednoznačně prokázaný vliv na riziko kardiovaskulárních onemocnění, jednoznačný vliv na kardiovaskulární příhody a je diskutováno, zda tedy vede k úmrtí na tato onemocnění. Toto je obrázek, který mně moc neříká, protože přece jenom už jsem ze školy hodně daleko, nicméně rozvoj inzulínové rezistence je věc, která u pacientů s hormonální léčbou je opakovaně citována. Dochází k tomu posunu v oblasti glykovaného hemoglobinu, dochází k posunu v oblasti těch rychle dostupných inzulínů, takže dochází k rozvoji diabetu, který bývá někdy obtížně řešitelný. Výsledky, co se týká kostního postižení a rozvoje osteoporózy, jsou známy z poměrně recentních prací, kde se zkoumalo účinek denosumabu, to je monoklonální protilátka, která vede k prevenci u pacientů léčených hormonální léčbou, ale také k léčbě osteoporózy navozené u žen sekundárně, tedy při menopauze. Takže tady bylo vyšetřeno 132 pacientů, kteří dostávali denosumab versus pacienti s placebem a vidíte, že jak ve skupině, že tedy všude dochází k tomu poklesu, k rozvoji osteoporózy, ale významnější je to u mužů, kteří jsou starší 70ti let. Opakovaně byly potom popisovány změny na denzitometrii u mužů, kteří jsou léčeni jak chirurgickou nebo farmakologickou kastrací. Samozřejmě to by nás všechny mělo potom vést k tomu, že u těchto můžu je třeba té fyzické aktivity, případně další podpůrné léčby k tomu, abychom snížili riziko zlomenin, tak jak je to znázorněno tady na tomto obrázku. A projekt, o kterém jsem mluvila na začátku, to je projekt jak je Feel+, který vede Europa Uomo, to je odnož organizace Evropské urologické asociace, tak je to projekt, který pacientům umožňuje komunikovat o svém onemocnění, je to projekt, který by měl vést k tomu, aby pacient pochopil nežádoucí účinky a aby nastartoval a pochopil změny ve svém životním stylu. Mělo by to být nejenom pro samotného pacienta, ale především i pro celou jeho rodinu, pro jeho manželku, protože to je potom nejdůležitější, pokud to přijme celá rodina a v mnoha rodinách to vypadá tak, že především manželka a ta potom vede manžela následně k tomu, aby nebyl motivován přesně k tomu, co je na tomto obrázku, tedy, že gaučing je to nejzásadnější v životě, ale také s tím zvýšeným množstvím nežádoucích účinků, které mohou být. Pokud se ti muži tedy pohybují a toto je studie, která ještě dodala metformin těmto pacientům v rámci léčby jejich diabetu, tak vidíte velmi příznivou odezvou, ať co se týká poklesu systolického a diastolického tlaku, tak také změn co se týká tuků a rozložení tuků a to co nás první upozorňuje na problém u mužů, že jim změříme obvod pasu a zjistíme, že nám pánové se v tomto mění. Takže znovu bych zopakovala, že tento projekt je projekt, který je na míru šitý pro pány s karcinomem prostaty, pro jejich manželky a týká se jak jejich cvičení, tak také změny jídelníčku k tomu, aby byla, pokud možno co nejlépe, ovlivněna jejich kvalita života a aby se dokázali sžít se svým onemocněním. Děkuji za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech

Letos si diagnózu karcinomu vyslechne z úst svých lékařů přes 77 tisíc našich občanů. Na konci roku tak u nás bude s karcinomem žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů. Když toto číslo převedeme na počet rodin, bude každá šestá rodina řešit tuto závažnou nemoc u některého ze svých členů.

Základní pojmy, základní principy a současná situace v paliativní péči v České republice. Přednáška, která zazněla na edukačním sympóziu pro praktické lékaře, se zabývá také ekonomickými aspekty paliativní péče a je doplněna kasuistikou.   

Osteonekróza čelisti: Potřebujeme aktualizaci Modré knihy?

Léčba bisfosfonáty tvoří nedílnou součást komplexní onkologické péče u řady pokročilých zhoubných nádorů. Obávanou, avšak do značné míry preventabilní komplikací této terapie je osteonekróza čelisti. Diskuse o tom, jak její výskyt a případné dopady na nemocného minimalizovat, byla náplní odborného sympozia, které v rámci letošních Brněnských onkologických dnů podpořila společnost MEDONET Pharma s. r. o.