Výsledky transplantací ledvin v České republice

Počet pacientů žijících s funkční transplantovanou ledvinou stále stoupá, k 31.12.2010 jich bylo 3900. Počet pacientů registrovaných v čekací listině významně poklesl, počet transplantací ledvin od zemřelého dárce je stabilní a počet transplantací ledvin od žijících dárců je extrémně nízký. Tato a další data se dozvíte v přednášce dokumentující transplantační aktivitu v České republice.

 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, já bych velice stručně vás chtěla seznámit s daty, která dokumentují transplantační aktivitu, transplantace ledvin v České republice. Česká republika z hlediska regionálního rozdělení a příslušnosti k jednotlivým transplantačním centrům nijak nekopíruje správní uspořádání celků a krajů v České republice, nicméně tyto regiony jsou dlouhodobě stabilní a v podstatě ke každému transplantačnímu centru nebo každé transplantační centrum spravuje vlastní region, který je různě velký, například IKEM má asi 4,2 milionu obyvatel, Česká Lípa patří Hradci čili historicky je to stále stejné, neměnné. Chtěla bych se zmínit ve své přednášce o čekací listině, o principu alokací ledvin, protože došlo k některé změně, o transplantaci ledvin od zemřelých dárců, transplantacích od žijících dárců a o výsledcích transplantací. Čekací listina v České republice v posledních letech má trend spíše klesající, v recentních, tedy v posledních pěti letech se podařilo tento trend zastavit a počet pacientů zařazených do čekací listiny se mírně zvýšil. Tato část jsou pacienti, kteří jsou dočasně vyřazení, tato část jsou aktivně zařízení pacienti. V České republice bylo na konci roku 2011 zařazeno do čekací listiny 681 pacientů, z čehož 488 čekalo takzvaně v aktivním pořadí, tudíž se mohli stát příjemci ledviny. Tento obrázek ukazuje počet pacientů, kteří jsou dialyzováni a nejsou zařazeni do čekací listiny, tudíž nemají přístup k transplantaci a část z nich, těchto 681, je zařazena do čekací listiny. Toto je procentuální podíl pacientů zařazených a nezařazených do čekací listiny, takže v současné době z těch 6 tisíc pacientů, kteří jsou na dialýze, je necelých 11% zařazeno do čekací listiny, ale pokud bychom mluvili o aktivním pořadí čili ti, co se mohou stát příjemcem ledvin, je to 7%. Co se týká podílu pacientů zařazených do čekací listiny v různých organizacích, tak pravdou je, že ta čísla se hledají poměrně obtížně a interpretace těch čísel se musí také dělat velice pozorně, protože samozřejmě na prvním místě, hlavním kritériem je také porovnávat dostupnost dialýzy, pokud Česká republika má velkou dostupnost dialýzy, tak pochopitelně procentuálně počet pacientů zařazených do čekací listiny bude nižší. Některé práce uvádí podíl pacientů zařazených do čekací listiny pohybující se mezi 6 až 40% ve Velké Británii, ve Skotsku kolem 38% a poměrně dobrá práce ze Spojených států by se pohybovalo procentuálně 13-32% pacientů zařazených do čekací listiny, průměr ve Spojených státech ze všech dialyzovaných pacientů byl 22%, takže Česká republika skutečně to procento má nízké. Tento parametr by měl být ale objektivnější, protože přepočítává počet pacientů zařazených do čekací listiny na milion obyvatel, tudíž tam ten faktor dostupnosti dialýzy nehraje roli a i v tomto má Česká republika ten podíl těch zařazených ve srovnání s zeměmi Eurotransplantu podstatně nižší, pokud bychom to stahovali k těm aktivně zařazeným, tak je ještě významně nižší než ostatní. Podíl jednotlivých transplantačních center na dialyzační, na transplantační listině - vidíte, že jednotlivá transplantační centra nemají rovnoměrnou čekací listinu, pohybuje se tedy mezi 15 a 60 zařazenými pacienty na milion obyvatel v České republice. Co se týká alokací ledvin, tak v současné době jsou takzvaně nebo se nám pro alokaci uplatňují faktory medicínské i nemedicínské, jedním z těch medicínských zásadních faktorů je bilance ledvin. Na prvním místě je ledvina pro urgentní pacienty, na druhém místě pro pacienta, který má úplnou shodu v HLA antigenech s dárcem, poté jsou upřednostňovány děti a pacienti ve zvláštním pořadí, což jsou pacienti, kteří čekají na kombinované transplantace ledviny a další orgánu nebo u některých třeba retransplantace ledviny při fungujícím pankreatu, selhávající ledviny atd. Další jsou pacienti hypersenzibilizovaní, další skupinou, která má absolutní přednost, jsou pacienti, kteří jsou dlouhodobě čekající, zde byla hranice stanovena arbitrálně, ten kdo čeká déle než tři roky, aktivně čeká déle než tři roky, tak je systémem označen jako dlouhodobě čekající a absolutně tedy upřednostněn. Faktor, který hraje také významnou roli je právě bilance ledvin, poté jsou ledviny alokovány pacientům v normálním pořadí. Vypadá to, že na normální pořadí se nedostane, ale tyto kategorie urgentního pořadí se týká v podstatě 1-2 do roka. Tento index kompatibility 0, to je pacient z normálního pořadí. Dětí v loňském roce bylo transplantováno šest nebo sedm v Motole, zvláštní pořadí - to se pohybuje kolem třiceti za rok, hypersenzibilizovaní jsou pacienti opět z normálního pořadí, dlouhodobě čekající - ti samozřejmě dlouho čekají a byli také z normálního pořadí a ty bilance ledvin - to jsou pacienti, kteří jsou upřednostňováni podle příslušnosti centra, nikoli podle pořadí. Co bylo nového v roce 2012, my jsme se shodli, že ta druhá ledvina zůstává vždy a povinně v transplantačním centru, které dárce indikoval, a orgán odebralo. Co se týká počtu transplantací v České republice - vidíte, že bylo provedeno více než 9 000 transplantací od roku 1961, takže Česká republika má více než 50tiletou historii transplantacích ledvin. V loňském roce bylo provedeno 360 transplantací, v jednotlivých transplantačních centrech ty počty transplantací jsou v podstatě stabilní v posledních letech, rozhodně tedy nestoupají, naopak, v roce 2011 došlo k poklesu počtu transplantací ledvin. Toto je obrázek ukazující počet transplantací, Česká republika v porovnání na milion obyvatel, v porovnání s ostatními zeměmi Evropy, to jsou zemřelí dárci v roce 2010, toto jsou data ukazující počet transplantací ledvin v České republice všech transplantací ledvin, nikoli pouze od zemřelých dárců, takže Česká republika nepatří mezi země s vysokou dostupností transplantací ledvin pro naše pacienty. Co se týká opakovaných transplantací, tak v poslední době podíl zastoupení pacientů, kterým je retransplantována ledvina podruhé, eventuálně potřetí i počtvrté, významně nestoupá a pohybuje se kolem 15% dlouhodobě. Co se významně změnilo v posledních letech, je kvalita dárců, jsou stále více indikováni dárci tzv. s rozšířenými kritérii vyššího věku a medián věku dárců se od 30ti let na začátku 90. let se zvýšil na současných 52 let, to v posledních letech ale dál nestoupá. Podobně ale se zvýšil i věk příjemců ledvin, zase z nízkého věku v polovině nebo na začátku 90. let na současných asi 55 let. Toto je věková struktura příjemců ledvin, vidíte, že skupina příjemců starších 60ti let významně narostla, takže je zde vidět ten velký nárůst a tady jsou pacienti starší 70ti let, jimž byla transplantována ledvina. Já jsem na začátku měla říct, že v roce 2011, ta data jsou teď sbírána a analyzována, protože my to vždy děláme v polovině roku, aby se dalo hodnotit přežívání, tak proto ukazuji data za rok 2010, která ale nebyla prezentována na tomto fóru. Velice důležitý fakt, na který často vzpomínáme, chtěla jsem říct, že od roku 2005 je možno zařadit k transplantaci ledviny pacienta v takzvaně preemptivním pořadí, pokud ještě není dialyzován a vidíte, jak velice se liší doba na dialýze pacienta a doba zařazení do čekací listiny u pacientů, kterým byla transplantována ledvina a byli zařazeni na první transplantaci, takže tam nemůže být nějak zohledňováno to čekání předchozí na další transplantaci. Vidíte, že v roce 2010 byl medián pacienta na dialýze 755 dnů, ale zařazen byl pouhých 236 dní do čekací listiny, průměr je samozřejmě ještě delší. Ten trend se ale nijak nemění, to je neustále i přesto, že se snažíme spolupracovat společně, že na tento problém upozorňujeme, tak skutečně je pořád ta doba extrémně dlouhá. Co se týká rozvoje funkce štěpu, tak okamžitý rozvoj funkce štěpu se pohybuje kolem 70%, opožděný rozvoj je ve zbytku případů, v 15 případech v roce 2010 byla afunkce, ať už primární či sekundární, a toto jsou vlastní výsledky přežívání pacientů po transplantaci ledviny, je to veliký soubor pacientů zahrnující více než 3000 prvních transplantací ledvin transplantovaných od zemřelého dárce, roční přežívání 95%, pětileté přežívání pacientů 86%. Toto je přežívání štěpů, cenzorováno na úmrtí pacienta s funkčním štěpem, kdy tedy úmrtí s funkčním štěpem je ztracen z evidence, nikoli selhání štěpu, takže zde je první rok přežívání 92%, pětileté 82%, zde necenzurováno, kdy úmrtí pacienta s funkčním štěpem rovná se ztráta funkce štěpu, první rok 89%, pětileté přežívání 73%. Co se týká transplantací ledvin od žijících dárců a bude na tomto kongresu věnováno vlastní sympozium společné s Českou onkologickou společností a Transplantační společnosti tedy. Tak vidíte, že počet transplantací ledvin v České republice se významně nezvyšuje, v posledním roce 2011 se zdá, že ten trend je skutečný a že dochází k tomu zlomu, že počet transplantací ledvin v České republice se bude zvyšovat. Letos těch výkonů za prvních 5 měsíců bylo provedeno 32, takže určitě to těch 40 v loňském roce překonáme. Toto je podíl všech, nejenom tedy počet, ale i zastoupení jednotlivých transplantačních center, které transplantace ledvin od žijících dárců provádí. Tento obrázek ukazuje ale počet transplantací ledvin, jsou to data z roku 2010, protože data z 2011 souhrnně ještě nebyla publikována, kdy tedy Česká republika měla těch 17 transplantací, v současné době bychom tedy byli asi jinde. Vidíte, že Česká republika rozhodně nepatří mezi země s dostupností transplantací ledvin od žijících dárců, pro naše pacienty, s vysokou dostupností. Podobně, a toto jsou doplněná aktuální data, aktualizovaná data, vidíte trend, jsou to data na 1 milion obyvatel čili zase srovnatelná data v různých zemích, Česká republika je tato červená křivka, kdy skutečně ten trend byl spíše klesající, v současné době se to tedy podařilo zlomit. Tohle je Španělsko, které vůbec nemělo rozvinutý program transplantací ledvin od žijících dárců, současné době ale významně roste, nejen proto, že výsledky transplantací ledvin od žijících dárců jsou lepší, Španělé mají vysoký počet transplantací čili dostupnost kadaverózních je vysoká, ale výsledky jsou lepší, takže také tento program roste. Toto je Německo, vidíte ten trend, Anglie, Nizozemí má veliký počet na milion obyvatel, 26 na milion obyvatel. Co se týká výsledků transplantací ledvin od žijících dárců, je to zase velká skupina pacientů v České republice, zahrnuje tedy více než 300 transplantovaných pacientů, roční přežívání pacientů je 99%, pětileté 96%, přežívání štěpu je roční 95%, pětileté 90%. Co se týká léčby chronického selhání ledvin, tak v podstatě první by měla být vždycky úvaha u pacienta již v terminální fázi CKD o transplantaci ledviny od žijícího dárce ještě před zařazením na dialýzu. Pokud nemá možnost žijícího dárce, protože skutečně ne všichni pacienti mají tuto možnost, tak by se mělo uvažovat o zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny od zemřelého dárce, podařilo by se transplantovat ještě před zařazením čili preemptivně a nebo potom by postupně tady u něj byla zahájena dialyzační léčba, ať už tedy peritoneální dialýza či hemodialýza a potom tedy transplantace. Co se týká pacientů přežívajících k datu s transplantovanou ledvinou - ta poslední data budeme znát asi za dva měsíce, tak v roce 2010, na konci roku, bylo v České republice 3900 pacientů žijících s funkčním štěpem a toto ukazoval Ivan - vlastně podíl pacientů léčených transplantací a dialýzou a ta čísla doplníme. Takže kdybych to měla shrnout: počet pacientů, kteří jsou registrováni v čekací listině, významně poklesl, ale v posledních letech je stabilní, zdá se, že to číslo 11% bude snad příští rok opět o něco vyšší. Doba od zahájení dialýzy a zařazení do čekací listiny je extrémně dlouhá a v podstatě tam trend zlepšující se není, počet transplantací ledvin od zemřelého dárce je v posledních letech stabilní a pohybuje se kolem 350 za rok, průměrně počet transplantací od žijících dárců je stále nízký, byť v roce 2011 to číslo bylo 40. Počet pacientů žijících s funkční transplantovanou ledvinou stoupá, byť tedy počet výkonů nestoupá, ale přežívání je lepší, výsledky jsou lepší a v současné době představují asi 40% všech pacientů léčených dlouhodobou náhradou funkce ledvin. Já bych chtěla poděkovat všem transplantačním centrům, protože také přednáším data z registru nebo databáze pacientů po transplantaci, samozřejmě Vám děkuji za spolupráci a za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 34. Kongres České nefrologické společnosti - webcast.

Související články

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.  

Přednáška MUDr. Evy Pokorné, CSc., která zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010, přináší přehled odběrové a transplantační statistiky v České republice i srovnání se zahraničím.