Invaginace – stále problematická diagnosa u dětí?

I přes všechny dosavadní znalosti o tomto onemocnění, možnostech diagnostiky a znalostech diferenciální diagnostiky, je stále onemocněním záludným a problematickým. Nezřídka se děti dostanou k chirurgovi pozdě a výsledný postup si vyžádá pro danou věkovou skupinu velmi závažný operační výkon. Jen včasná diagnostika a adekvátní terapeutický postup vedou k léčebnému úspěchu.

Prezentace zazněla na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 5. února 2013 v Ostravě.


Podívejte se i na další prezentace z 11. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Související články

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .