Neuroinfekce na JIRP Pediatrické kliniky IPVZ a 1. LF UK v TN v Praze v roce 2011

Na pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice v Praze bylo v roce 2011 ošetřeno 38 dětí pro akutní neuroinfekci (Etiologie: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae sérotyp 15 C, Streptococcus constellatus, Neisseria meningitidis sérotyp B, Listeria ivanovií). Na JIRP bylo  hospitalizováno 15 dětí s akutní neuroinfekcí.

Prezentace zazněla na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 24. ledna 2012 v Ostravě.

Podívejte se i na další prezentace z 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Související články

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .