Paliatívna starostlivosť v pediatrii – súčasný stav a možnosti

Specializační odbor, který se zabývá diagnostikou a léčbou pacientů s chronickou nevyléčitelnou, pokročilou a aktivně progredující chorobou s časově omezeným prežívaním. Cílem je udržení nejvyšší možné kvality života pacienta až do jeho smrti.

Prezentace zazněla na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 5. února 2013 v Ostravě.

 


Podívejte se i na další prezentace z 11. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Související články

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .