Rozhovor: S pacientkou

Karcinom prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Vyzpovídali jsme pacientku, paní Boženu Brandejsovou, kterou postihlo toto onemocnění.

Mohla byste nám říci, kdy jste byla operována pro nádor prsu, jaký typ operace jste prodělala a o jaký histologický typ nádoru se jednalo?

Pro nádor levého prsu jsem byla operována v dubnu v roce 2013 na chirurgickém oddělení v Nemocnici Atlas a. s. ve Zlíně.

Typ operace: Ca mammae l. sin.
Mastectomia sec. Maden l. sin.

Jednalo se o středně diferencovaný invazivní duktální karcinom prsní žlázy, HER2 pozitivní, s vysokou aktivitou proliferačních receptorů a zvýšenou aktivitou hormonálních receptorů.

Pan primář chirurgického oddělení mně sdělil, že vzhledem k tomu, že se jednalo o operaci rozsáhlého zhoubného nádoru deformujícího levý prs (o průměru 43 mm), budu muset po operaci podstoupit ještě adjuvantní léčbu.

V rámci adjuvantní léčby jste byla léčena chemoterapií a biologickou léčbou?

Ano, v MOÚ Žlutý kopec v Brně mně byla indikována a aplikována adjuvantní chemoterapie, 4 aplikace AC a následně pak 6 aplikací paklitaxel týdně + Herceptin 1× za 3 týdny na dobu 1 roku.

Měla jste obavu z nežádoucích účinků chemoterapie nebo z její aplikace? Jak jste tuto léčbu snášela?

Obavy z nežádoucích účinků chemoterapie nebo z její aplikace jsem neměla. Chemoterapii jsem snášela velmi dobře.
Měla jsem a stále mám naprostou důvěru v paní primářku, která pečlivě vede způsob mé onkologické léčby.

Jak probíhala Vaše léčba? Měla jste zaveden centrální port?

Na začátku léčby v květnu 2013, v MOÚ Žlutý kopec v Brně probíhala aplikace chemoterapie cévním vstupem ‒ flexilou.
V srpnu 2013 mně byl vzhledem k nedostupnosti žil a nevhodnosti další aplikace chemoterapie flexilou zaveden katetr Power PICC.
S katetrem Power PICC jsem byla velmi spokojená.
Bohužel, asi za měsíc po zavedení katetru jsem prodělala hlubokou žilní trombózu v rozsahu 1/2 paže, proto mi katetr musel být extrahován a chemoterapie paklitaxel týdně byla předčasně ukončena.

Jak dlouho trvala příprava a samotná aplikace chemoterapie?

Aplikace chemoterapie včetně zavedení kanyly trvala asi 1,5 hodiny. Tuto dobu jsem strávila ve stacionáři.

Byla pro Vás nitrožilní aplikace nepříjemná? Pokud ano, v čem?

Nitrožilní aplikace pro mě nebyla nepříjemná.
Zjistila se však totální insuficence periferního žilního systému a nevhodnost zavedení centrálního žilního katetru či portu.
Pro mne to znamenalo předčasné ukončení chemoterapie.

Jakou formou u Vás probíhala léčba Herceptinem - intravenózní nebo subkutánní?

Jelikož jsem v rámci své adjuvantní léčby byla zařazena do studie SafeHER, léčba Herceptinem probíhala a stále ještě probíhá formou subkutánní. Při subkutánním podáním se cítím velmi dobře, léčba probíhá bez komplikací.

Jakou aplikační formu Herceptinu byste preferovala, kdybyste si ji mohla sama vybrat, a proč?

Pokud bych si mohla aplikační formu Herceptinu sama vybrat, vždy bych preferovala subkutánní podání, a to z toho důvodu, že je bezbolestné a rychlé. Aplikace netrvá déle než 5 minut, což pro mě znamená významnou úsporu času stráveného ve stacionáři.

Za redakci pokládala otázky Petra Závodná


Zdroj: Rozhovor: S pacientkou. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2014, 4, 2, s. 22. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 2, duben 2014

Související články

Breast Cancer News - duben 2014 (roč. 4, č. 2)

U příležitosti Brněnských onkologických dnů vyšlo nové číslo časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu. Číslo obsahuje komentář k přednášce Javiera Cortése, článek o molekulárním testování HER2, včetně plošné analýzy 2 145 karcinomů, rozhovor s pacientkou a zdravotní sestrou i článek, který radí jak se vyhnout omylům ve screeningové mamografii.

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. Th e Next Chapter in HER-2-Directed Th erapy for Advanced Breast Cancer. Th e Oncologist 2013; 18: 1153-1166. 

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology. Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.