Art neo

Přehrajte si článek jako podcast

Úvodní slovo od doc. MUDr. Petry Tesařové, CSc.

Adjuvantní léčba je nejbolestivější část systémové onkologické léčby jak pro pacienta, tak i pro ošetřujícího onkologa. Pacient vůbec nerozumí tomu, proč má poté, co ho jeho chirurg ujistil, že je celý jeho nádor, díky jeho operačnímu výkonu pryč, podstoupit takovou zdlouhavou a nepříjemnou proceduru, jakou je chemoterapie, při které bude možná zvracet a určitě mu vypadají vlasy. Ale i onkolog potřebuje velmi silnou víru v minimální reziduální chorobu, aby překonal tu velkou nejistotu spojenou s indikací adjuvantní léčby, totiž zda by pacient nedopadl stejně dobře, nebo stejně špatně, kdyby terapii nepodstoupil. Přes všechnu proklamovanou cílenou, tailorovanou, inovativní léčbu 21. století zůstává adjuvance hrou na slepou bábu. I proto je škoda nevyužít možnost neoadjuvantní léčby, která činí z inoperabilních nádorů operabilní, z nutnosti mastektomie možnost prs šetřícího výkonu a neodkladně může zastavit postup hrozící hematogenní diseminace velmi agresivních typů nádorů. Možnost sledovat účinek probíhající terapie v přímém přenosu ultrazvukových kontrol nás ubezpečuje o tom, že terapie skutečně funguje. Nadto zařazení účinné kombinace cytostatik ve spojení s cílenou léčbou je tak mocnou léčebnou zbraní, že může nádor z prsu úplně vygumovat. Pokud vymizení nádoru potvrdí i patolog, mluvíme o patologické kompletní remisi, která nemocným s triple negativními nádory a HER2 pozitivními karcinomy přidává značnou naději na uzdravení.

Rozhodně by nebylo rozumné přestat operovat lokalizované nádory a všechny nemocné léčit neoadjuvantně, a to přesto, že dopad obou systémových přístupů na celkové přežití je stejný. Možná bychom ale měli pečlivěji vybírat vhodné kandidátky neoadjuvance, abychom po operaci s nálezem značné lokální pokročilosti nádoru nemuseli „hasit“ tento problém osleplou adjuvantní léčbou.


Zdroj: TESAŘOVÁ, PETRA. Art neo. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2015, 5, 1, s. 3. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 5, číslo 1, duben 2015

Související články

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.

Úvodní přednáška bloku o časném karcinomu prsu se zamýšlí nad základními otázkami systémové léčby časných stádií karcinomu prsu, nad indikací systémové léčby, nad tím, zda podat adjuvantně či neoadjuvantně a nad jejím složením.