PARP inhibitory v terapii karcinomu prsu

Jedná se o superrodinu 17 PARP [poly (ADP-riboso) polymerázy] enzymů, z nichž nejvýznamnější jsou PARP 1 a 2. Ty jsou oba aktivovány poškozením DNA. Ve zdravých tkáních se BRCA1, 2 a PARP1 podílejí na opravě poškození DNA, když oprava DNA buněk nádoru s mutací BRCA1, 2 závisí především na PARP (účastní se její opravy excizí bazí a indukují v BRCA deficientních tkáních vznik chromozomálních aberací), a jejich inhibice tedy vede k buněčné smrti.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Společnost českých patologů ČLS JEP rozhodla již v roce 2009 zavést ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně (IBA MU) centrální registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu (mamární registr – MAGISTER), kam budou zadávány všechny nově diagnostikované případy karcinomu prsu.

ALTTO je randomizovaná, otevřená studie fáze III adjuvantního lapatinibu a/nebo Herceptinu. Do studie bylo zařazeno 8 237 pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, jejichž nábor byl ukončen v lednu 2011. Výsledky studie jsou očekávány v roce 2013.

Vysoká incidence nádorů prsu je pozorována ve všech vyspělých zemích světa, především v zemích severní a západní Evropy a severní Ameriky. Česká republika zaujímá ve srovnání s ostatními zeměmi světa 26. místo v počtu nově diagnostikovaných nádorů na 100 tis. žen a 72. místo v počtu úmrtí na 100 tis. žen.