3. psychoonkologické sympózium - webcast

3. psychoonkologické sympózium - webcast

Kvalita života obecně i jako jeden z hlavních cílů onkologické léčby,

Kvalita života pacientů a jejich rodin během onkologické léčby, kvalita života velmi vážně nemocných v paliativní péči a také kvalita života přeživších nemocných, psychologů a zdravotnického personálu, to byla byla témata 3. ročníku Psychoonkologického sympózia České onkologické společnosti. Sympózium zorganizovala v září na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

3. psychoonkologické sympózium

Zahájení 3. psychoonkologického sympózia

plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

3. psychoonkologické sympózium - 1. blok

Úvod do problematiky kvality života obecně a na onkologii

Mgr. Libuše Kalvodová

Česká onkologická společnost

Je prožívání kvality života pacientů mužů odlišné od pacientek?

PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD

FVZ UO Hradec Králové a Klinika onkologie FN Hradec Králové

Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění

Mgr. Kristína Tóthová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Kvalita života v pojetí postulátů E.Kübler-Ross

Mgr. Karolína Machová

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

3. psychoonkologické sympózium - 2. blok

Kvalita života transplantovaných pacientů s hematologickými malignitami

Mgr. Alexandra Škrobánková

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Kvalita života a psychiatrická intervence v onkologii

PhDr. Hana Čápová

Radioterapeutické oddělení FN Motol

Psychiatrická péče o onkologické pacienty. Kaziustiky

MUDr. Lila Janáková, lila.janakova@lsadska.cz

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

Potřeby žen s karcinomem prsu v začátku léčby s dopadem na jejich kvalitu života

PhDr. Ivona Šporcrová

Masarykův onkologický ústav Brno

Kvalita života u pacienta v preterminálním stadiu – kazuistika

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum, Liberec

Hospicová péče sv.Zdislavy Liberec

Ing. Marie Rissová

Hospicová péče sv. Zdislavy

Dobrý anděl, nadační fond

Ing. Martina Hovorková (Kalužová)

DOBRÝ ANDĚL, nadační fond

3. psychoonkologické sympózium - 3. blok

Kvalita života pacientů v paliativní péči

Mgr. Dagmar Švecová

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kvalita života klinického psychologa na onkologii

PhDr. Marta Romaňáková

Úsek klinické psychologie Masarykův onkologický ústav Brno

Kvalita života u ošetřovatelského personálu na onkologii

Jana Svobodová

Masarykův onkologický ústav, Oddělení gynekologické onkologie

Seznam přednášek neobsahuje přednášku "Specifika kvality života dětských hematoonkologických pacientů a pomocných sdružení" - PhDr. Věra Reichlová, Dětská nemocnice FN Motol

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.