34. Kongres České nefrologické společnosti - webcast

34. Kongres České nefrologické společnosti - webcast

14.-16. června 2012 se konal v Brně již 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí. Na portálu Mojemedicina si můžete poslechnout 12 přednášek z prvního bloku kongresu a dvou sympózií.

Vědecký program kongresu pokrýval všechny hlavní oblasti nefrologie, tedy problematiku klinické nefrologie, hemodialýzy, peritoneální dialýzy a jiných očišťovacích metod a transplantace ledvin. Na portálu najdete úvodní přednášky, které prezentovaly již tradičně data z pacientských registrů, jejichž zřizovatelem a provozovatelem je ČNS, tedy registru renálních biopsií (CRRB), dialyzovaných pacientů (RDP) a také z registru pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí (RIP). Je nám potěšením předložit návštěvníkům portálu i přednášky z prvního sympózia zahraničních řečníků, kteří se věnovali akutnímu selhání ledvin, hemodialýze i transplantaci. Posledním zaznamenané sympózium uspořádala společnost Roche a jeho přednášky byly prezentovány pod společným názvem Medicína založená na důkazech - nebo personalizovaná medicína?

Podívejte se a poslechněte si některé přednášky, které pro vás zaznamenal portál MojeMedicína.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek, které byly natočeny v prvním bloku kongresu věnovanému registrům s statistikám v nefrologii, na postgraduálním symposiu zahraničních řečníků a na obědovém symposiu společnosti Roche.

Předsedající: Rychlík I., Lopot F., čtvrtek 14. června 2012

34. Kongres České nefrologické společnosti - blok 8:30 - 10:30 Registry v nefrologii

Statistická ročenka dialyzační léčby v České republice v roce 2011

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Registr Dialyzovaných Pacientů (RDP): současný stav a problémy s dodáváním dat

Doc. Ing. František Lopot, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Interní oddělení Strahov

Výsledky transplantací ledvin v České republice

MUDr. Eva Pokorná, CSc.

IKEM Praha, Transplantcentrum

Biopticky verifikované nefropatie v České republice v letech 1994-2011

MUDr. Eva Jančová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Klinika nefrologie

Národní klinický registr ANCA-asociovaných vaskulitid – 3 roky existence

MUDr. Zdenka Hrušková

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Předsedající: Tesař V., Dusilová Sulková S., čtvrtek 14. června 2012

34. Kongres České nefrologické společnosti - blok 10:45 – 12:45 Postgraduální symposium zahraničních řečníků (Postgraduate Symposium of Foreign Speakers)

Update on AKI Pathophysiology and Biomarkers

Bruce A. Molitoris

Department of Medicine Indiana Center for Biological Microscopy Indiana University School of Medicin

Hemodiafiltration: its place in the armamentarium of blood purification methods

Peter J. Blankestijn

Department of Nephrology University Medical Center Utrecht the Netherlands

Should we assay for MICA Abs in renal transplantation?

Daniel Abramowicz

Renal Transplantation Clinic Hopital Erasme, Bruxelles

Firemní obědové symposium ROCHE, Předsedající: Viklický O., čtvrtek 14. června 2012

34. Kongres České nefrologické společnosti - 13.15 – 14.15 Medicína založená na důkazech – nebo personalizovaná medicína?

Současná doporučení v léčbě anémie

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Léčba renální anémie u pacientů s CKD: medicína založená na důkazech nebo perzonalizovaná medicína?

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Internet, nefrologie a vzdělávání

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.