Biologická léčba solidních nádorů v roce 2012 a v letech dalších - webcast

Biologická léčba solidních nádorů v roce 2012 a v letech dalších - webcast

Jihočeské onkologické dny 2012.

V 16. století neměli o cílené biologické léčbě ponětí, ale postavili tehdy jezuitský klášter s nádhernou hodovní síní, ve které se třetí říjnový čtvrtek v pět hodin odpoledne přibližně o pět století déle sešli lékaři, aby si poslechli, co nového se v biologické cílené léčbě událo.

V renesančních prostorách hotelu Růže v Českém Krumlově začínaly Jihočeské onkologické dny již tradičně satelitními sympózii, první neslo název Biologická léčba solidních nádorů v roce 2012 a v letech dalších a portál  MojeMedicina Vám z něj přináší webcast.

Satelitní sympózia zahájil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., primář Radioterapeutického a onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Biologická léčba solidních nádorů v roce 2012 a v letech dalších

Avastin a nemocní s metastazujícim kolorektálnim karcinomem v roce 2012 a letech dalších

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Zelboraf - průlom v léčbě metastatického melanomu

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Cílená léčba ovariálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.