Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek

Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek

Na letošních Brněnských onkologických dnech pro vás portál MojeMedicina natočil 45 přednášek ze dvou satelitních sympózií, dvou edukačních bloků, dvou sekcí, celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, řadu rozhovorů a živý webcast pro veřejnost o prevenci rakoviny. Podívejte se na souhrnný přehled všech natočených přednášek. Přednášky jsou zveřejňovány postupně. 

XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se konaly v roce, kdy jejich tradiční pořadatel, Masarykův onkologický ústav, slaví 80. výročí od zahájení své činnosti.  Odborný program, který proběhl ve dnech 8.-10. dubna 2015 se skládal z 20 tradičních přednáškových sekcí, 12 edukačních bloků, 12 workshopů, řady pracovních setkání a firemních satelitů a již tradičního celodenního vzdělávacího programu pro praktické lékaře. Některé z nich jsme pro vás zaznamenali.   

Přehled přednášek:

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek, seřazeno chronologicky dle programu BOD.

Přímý přenos 16:00 - 17:30 , 8. dubna, BVV, sál  Sál V. Morávka

BOD 2015 - kulatý stůl o prevenci nádorů

Středa 8. dubna 2015, 16:00-17:45, Sál R. Wernera. Předsedající: J. Skřičková, V. Kolek, M. Pešek (Brno, Olomouc, Plzeň)

BOD 2015 - edukační seminář: Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba

Current status and future possibilities of immunotherapy for the treatment of NSCLC

Solange Peters, MD-PhD

Oncology Department, CHUV Lausanne

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Místo konkomitantní chemoradioterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Milada Zemanová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Cílená léčba adenokarcinomů - možnosti predikce účinnosti

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika TRN

Postavení adjuvantní léčby u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Středa 8. dubna 2015, 18:00-19:00, sál J. Bakeše. Předsedající: R. Vyzula, L. Petruželka, J. Skřičková, B. Melichar (Brno, Praha, Olomouc).

BOD 2015 - satelitní sympózium 10 let s Avastinem

Úvod satelitního sympózia "10 let s Avastinem"

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Příběh Avastinu. Milníky na cestě k jeho objevu a využití

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

...u kolorektálního karcinomu to vše začalo...

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Historie a perspektivy léčby bevacizumabem u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Šance pro pacientky s karcinomem ovaria. Bevacizumab u karcinomu ovaria

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Čtvrtek 9. dubna 2015, 8:30-10:00, sál J. Bakeše. Předsedající: J. Fínek, J. Chovanec, M. Zvaríková (Plzeň, Brno) 

BOD 2015 - gynekologická onkologie

Bevacizumab v léčbě pokročilého ovariálního ca - nadějné zkušenosti

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Čtvrtek 9. dubna 2015, 13:00-14:00, sál R. Wernera. Předsedající: P. Tesařová (Praha) 

BOD 2015 - satelitní sympózium Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta

Neoadjuvantí léčba - úvod do sympózia

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Hodnocení patologické odpovědi po neoadjuvantní léčbě – více otázek, než odpovědí?

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Neoadjuvantní chemoterapie - argumenty PRO

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Neoadjuvance argumenty PROTI

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Chirurgické aspekty neoadjuvantní systémové léčby karcinomu prsu

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

Neoadjuvantní terapie - závěr sympózia

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Čtvrtek 9. dubna 2015, 14:10-16:00, sál R. Wernera. Předsedající: T. Büchler, I. Kiss, L. Petruželka, I. Kocáková (Praha, Brno)

BOD 2015 - systémová protinádorová léčba kolorektálního karcinomu

Účinnost a toxicita bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v různých liniích léčby metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Bevacizumab v první linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s režimy FOLFOX nebo XELOX

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Analýza registru CORECT ve světle nejnovějších klinických dat

MUDr. Beatrix Bencsiková

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kontroverzní otázky v rozhodování multioborové komise u nemocného s jaterními metastázami CRC

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Pátek 10. dubna 2015, 10:15-12:00, Sál J. Bakeše. Předsedající: I. Krajsová, K. Kubáčková, Z. Linke, M. Pešek, R. Lakomý (Praha, Plzeň, Brno)

BOD 2015 - systémová protinádorová léčba (Melanom, HNC, NSCLC, sarkomy)

Naše zkušenosti s vemurafenibem u pokročilého maligního melanomu

MUDr. Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Pátek 10. dubna 2015, 13:00-15:00, sál J. Šprindricha. Předsedající: P. Burkoň, Z. Kala, J. Tomášek, V. Třeška, V. Válek, I. Kiss (Brno, Plzeň) 

BOD 2015 - edukační seminář: Komplexní přístup k orgánovým metastázám nejen u kolorektálního karcinomu

Víceorgánové postižení nejen u kolorektálního karcinomu pohled onkologa

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Pátek 10. dubna 2015, 8:30 - 15:55 , BVV, Sál J. Švejdy

BOD 2015 - vzdělávací program pro praktické lékaře na téma “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”

Preventivní prohlídky: náplň a realita

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

Problémy prevence a časné diagnostiky nádorů varlat u adolescentů

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Preventívny program pre školy FN Brno 2014/2015 - Prevencia vzniku závislosti na tabaku

MUDr. Stanislava Potrepčiaková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Primární onkologická prevence ve škole

PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

MU Brno, Pedagogická fakulta

Výchova k onkologické prevenci na internetu

PhDr. Petra Nováková

MojeMedicina

Nejčastější iontové dysbalance u pacientů v onkologické paliativní péči

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

(Ne)bojím se bolesti

MUDr. Pavla Navrátilová

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

Respirační symptomy u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním

MUDr. Marcela Tomíšková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

O čem a jak mluvit s pacientem a jeho rodinou

Mgr. Radka Alexandrová

Soukromá psychoterapeutická praxe v Brně

Výživa onkologického pacienta v paliativní péči

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Praktický lékař a domácí hospicová péče

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Léčebna dlouhodobě nemocných NMB Brno; Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Použití permanentních hrudních a břišních drénů u pacientů s maligními výpotky

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

Sociální potřeby a možnosti sociální pomoci - praxe v MOÚ

Mgr. Jana Křížová

Masarykův onkologický ústav, Úsek zdravotně-sociální

Paraneoplastické projevy svědění, únava, horečka, pocení

MUDr. Lukáš Pochop

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Port a PICC: informace pro praktické lékaře

Zuzana Sýkorová

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Pro a proti skríningu ZN prostaty, časný záchyt a kdy neuškodit

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

Screening nádorů prsu v ČR ve světovém a evropském kontextu

MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

Mamma Centrum, Praha

Časná detekce nádorů ledvin

MUDr. Petr Prošvic

Oblastní nemocnice Náchod a. s., Urologické, Náchod

Kolorektální screening. Novinky, co přineslo adresné zvaní

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN v Praze

 

Související články

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.  

Na letošních Brněnských onkologických dnech pro vás portál MojeMedicina natočil přes 40 přednášek ze dvou satelitních sympózií, dvou edukačních bloků, dvou sekcí, celý seminář pro praktické lékaře, řadu rozhovorů a živý webcast pro veřejnost o prevenci rakoviny, jehož záznam je již uveřejněn. Přednášky budeme zveřejňovat postupně, počínaje dneškem. Zatím si poslechněte pozvání k poslechu přednášek od paní Dr. Christiane Hamacher, generální ředitelky společnosti Roche, která se letos zúčastnila konference poprvé. Jaké dojmy si z naší největší onkologické konference odnesla?  

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.