GAZYVARO – Nová možnost léčby CLL - webcast

GAZYVARO – Nová možnost léčby CLL - webcast

Na letošních XXIX. Olomouckých hematologických dnech byl naší odborné veřejnosti představen léčivý přípravek GAZYVARO. Stalo se tak v rámci satelitního sympózia společnosti Roche s.r.o. Přednášky jsme pro vás natočili a nabízíme vám je v podobě webcastu. Připomínáme, že na portálu Mojemedicina.cz je vám k dispozici i 14 přednášek z mezinárodního launche přípravku GAZYVARO, který proběhl 28.2. - 1.3. 2015 v Praze.   

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

GAZYVARO – Nová možnost léčby CLL

Nové výzvy v léčbě nemocných s chronickou lymfocytární leukémií

Doc. MUDr. Lukáš Smolej, PhD.

FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika

Úvodní léčba chronické lymfocytární leukémie

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Minimální reziduální nemoc (MRD) u chronické lymfocytární leukémie

Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Klinická studie CLL 11

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Související články

Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie

Víkend, ve kterém se přehoupnul únor do března, se v Praze sešli odborníci na léčbu chronické lymfocytární leukémie z celého světa a společně posunuli hranice v léčbě tohoto vážného onemcnění, když přivítali do rodiny biologických léčiv Gazyvaro▼(obinutuzumab) na celosvětovém launchi tohoto produktu. Srdečně vás zveme na shlédnutí webcastu ze sympózia Redefining the Boundaries. Sympózium probíhalo v angličtině, na portálu MojeMedicina.cz je najdete s českými titulky.

Informace o biologické léčbě v hemato-onkologii vždy u sebe

Jste lékařka či lékař a léčíte nemocné s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) nebo nehodgkinským lymfomem (NHL)? Pokud máte tablet nebo chytrý telefon, máme pro vás k dispozici zdarma ke stažení mobilní aplikaci Hematoonkologie. Co obsahuje a jaké má funkce?

Přednáška zazněla na 6. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2015 v bloku Cílená léčba lymfomů.