Jaký byl 48. výroční sjezd Americké společnosti klinické onkologie?

Na letošním sjezdu ASCO se sešlo 31 tisíc zdravotnických profesionálů a výzkumníků. Jaké bylo setkání z pohledu primáře ORO FN Plzeň prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D. a MUDr. Tomáše Svobody?

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Začátkem června se uskutečnilo čtyřicáté osmé setkání American Society of Clinical Oncology. Na tomto světovém kongresu, který se konal v Chicagu, se potkalo více než jednatřicet tisíc zdravotnických profesionálů a výzkumníků napříč různými spektry onkologické problematiky. Letošní ASCO nabídlo mnoho zajímavých informací. O výsledcích některých vybraných studií si budu povídat s primářem onkologického a radioterapeutického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni panem profesorem Jindřichem Fínkem a doktorem Tomášem Svobodou, který působí na stejném pracovišti. ASCO, to je svátek onkologů z celého světa a významné setkání. Na úvod, jak na Vás zapůsobil letošní ročník, pane profesore? Tak na mě zapůsobil trochu depresivně, se musím přiznat. Zapůsobilo to na mě depresivně tím, že se začal počet účastníků snižovat, tedy je vidět, že situace v té onkologické branži trošku kopíruje tedy ekonomickou situaci ve světě. Na druhou stranu mě velice pozitivně překvapilo množství zkoušených molekul. Ale tak, jak ve výstavě vystavovaly jednotlivé firmy, které se podílí na onkologickém výzkumu, tak jste viděli, že každý má mnoho molekul ve zkoušení, tedy každý prezentoval svoji pipeline, ale nikoliv nějaké zajímavé výsledky. Jestli v minulých dvou letech ASCO bylo zaměřeno na léčbu maligního melanomu a přišlo s novými molekulami, tak toto zrovna chybělo. Takže ono nebylo tak jednostranně zaměřeno, ale bylo vidět, že kdybychom pouze desetinu těchto molekul chtěli uvést do klinické praxe, ty ekonomické náklady na tento vývoj by byly extrémní. A tak jsem měl takový pocit, že ty molekuly vidím poprvé a devadesát devět procent z nich bohužel naposled. Pan doktor Svoboda přitaká. Je Váš názor podobný? Ano, já zcela souhlasím s panem profesorem. Vzhledem k tomu, že pravidelně každoročně pro Klub mladých onkologů připravuji závěry nebo ty nejdůležitější věci prezentované na ASCU, tak zcela souhlasím s tím, že ten pohled klinické běžné každodenní praxe je zcela odlišný od toho, na čem je založena většina této konference. Na druhou stranu oproti loňskému roku si myslím, že ten program byl daleko nabitější, zajímavější a mě zaujala celá řada zpráv, které se týkaly nejenom těch zmiňovaných nových látek, které budeme očekávat v nejbližších spíše letech, než dnech a týdnech, ale především ta obrovská podobnost těch amerických problémů, se kterými se stýkáme prakticky denně dnes v Evropě a hlavně tady u nás. Takže mě zcela uchvátily zprávy o tom, že zatímco my jsme tady řešili nedostatek jednoho, dvou, tří cytostatik, která se navíc dala překrýt jinými alternativami, tak Spojené státy měly v loňském roce sto osmdesát tři takových výpadků léků. Včetně léčiv, která zachraňují lidské životy a která nemají náhradu. Sama o sobě mají čtyřiceti i šedesátiprocentní podíl na kompletním vyléčení a bez toho, že tato léčiva by byla k dispozici, to prakticky kompletní vyléčení u nemocných znemožňuje.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Celý rozhovor o výsledcích některých vybraných klinický studiích.  

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.