Jarní seminář o revmatoidní artritidě

Jarní seminář o revmatoidní artritidě

Do astronomického jara roku 2012 zbývaly jen 4 dny, když se revmatologové sešli v Praze na Jarním semináři o revmatoidní artritidě. Portál MojeMedicina byl u toho a tak si můžete poslechnout přednášky,

prohlédnout si prezentace a také se podívat, jak dopadla hlasování účastníků semináře.

Na programu byly přednášky o monoterapii biologickými léčivy a o novinkách v léčbě revmatoidní artritidy. Přednášky byly doplněny otázkami a odpovědmi z publika a krátkými diskusemi na téma monoterapie a bezpečnost léčby revmatoidní artritidy.

Přednáší lékaři z Revmatologického ústavu Praha

Jarní seminář o revmatoidní artritidě - přednášky

Monoterapie biologickými léčivy

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Rituximab v léčbě revmatiodní artritidy - update 2012

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Otázky kladou přednášející, hlasují a diskutují účastníci semináře

Jarní seminář o revmatoidní artritidě - otázky a odpovědi o léčbě revmatoidní artritidy

Otázky a odpovědi o monoterapii

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Otázky a odpovědi o bezpečnosti léčby RA

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologický ústav Praha

Otázky a odpovědi o léčbě revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.