Závislost na tabáku - webcast

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se v rámci Brněnských onkologických dnů sešli odborníci na prevenci a léčbu závislosti na tabáku a vyměnili si své zkušenosti. Přednášky jsou k dispozici. 

Léčba závislosti na tabáku je jednou z významných forem prevence onkologických onemocnění. Kouření není rizikem jen pro nádory respiračního traktu, ale prakticky celého těla včetně např. některých typů leukemií či děložního čípku. Každý lékař, sestra či jiný zdravotník by se měl zajímat o kouření svých pacientů a u kuřáků alespoň krátce intervenovat. 

BOD 2013 - workshop "Závislost na tabáku"

Prevence a léčba závislosti na tabáku

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku

Naše zkušenosti s výukou mediků k nekouření

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Role sestry v závislosti na tabáku

Mgr. Eva Roubíčková

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika

Léčba závislosti na tabáku

MUDr. Mariana Šebestová

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Výuka odvykání kouření

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

VFU Brno, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Brno

Protikuřácké aktivity Ligy proti rakovině na Masarykově onkologickém ústavu

Ing. Iva Hrnčiříková

Masarykův onkologický ústav, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, Brno

Média a závislost na tabáku

Mgr. Lucie Ondřichová, redaktorka

Medical Tribune CZ

Natočení a zpracování přednášek v rámci "Workshopu Závislost na tabáku“ bylo spolufinancováno konferencí Brněnské onkologické dny a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.