Motolské onkologické dny - webcast

Motolské onkologické dny - webcast

Nemohli jste se zúčastnit Motolských dnů? MojeMedicína natočila všechny přednášky Motolských onkologických dnů, které proběhly ve dnech 10.-11. března 2011.

Motolské onkologické dny uspořádalo Radioterapeuticko-onkologické oddělení nemocnice v Motole a Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice ve spolupráci s Českou onkologickou společností, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky a Koloproktologickou sekcí ČCHS ČLS JEP. Hlavními tématy sympózia byla komplexní onkologická léčba gastrointestinálních nádorů, kolorektální karcinom, karcinom jícnu, žaludku, jater a pankreatu. Přednášky se zaměřily na prevenci a epidemiologii, diagnostiku, chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii, biologickou léčbu a na léčbu podpůrnou.

1. den - 10. března 2011

Motolské onkologické dny - epidemiologie, skrínink, patologie, genetika

Epidemiologie zhoubných nádorů jícnu a žaludku v ČR - přednáška

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

Význam klinických registrů v onkologické péči - přednáška

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Současný stav a perspektivy využití kryopreservace gonád v onkologii - přednáška

Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole, Praha

Co může (a měl by) onkolog očekávat od histopatologické diagnózy v roce 2011 - přednáška

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Motolské onkologické dny - nádory jícnu a žaludku

Neoadjuvantní chemoterapie adenokarcinomu jícnu a esofago-gastrické junkce v obraze 18FDG-PET/CT - přednáška

MUDr. Pavel Fencl, CSc.

Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Nemocnice Na Homolce

Detekce karcinomu jícnu pomocí endoskopické cytoskopie - přednáška

MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

II. interní klinika FTN, Praha

Minimální uzlinové postižení u karcinomu žaludku - přednáška

MUDr. Jan Schwarz

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Současný stav chirurgické léčby karcinomu žaludku - přednáška

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Transplantační centrum

Karcinom jícnu jako důvod akutní operace. Kasuistika - přednáška

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Neoadjuvantní terapie u karcinomu jícnu - přednáška

MUDr. Tomáš Haruštiak

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Standard léčby karcinomu žaludku

MUDr. Vlastimila Čmejlová

Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN v Motole

Nové možnosti v léčbě pokročilého karcinomu žaludku

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Motolské onkologické dny - nádory slinivky břišní a žlučových cest

Hilarní cholangiokarcinom - přednáška

as. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.

Chirurgická klinika 1. LF UKa FTNsP

Úskalí radikální resekce pro karcinom pankreatu - přednáška

MUDr. František Bělina, CSc.

Chirurgická klinika 2.LF UK a UVN Střešovice Praha

Cystické nádory pankreatu - přednáška

MUDr. Tomáš Krejčí

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Standardy chirurgické léčby karcinomu žlučníku - přednášky

Doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.

Chirurgická klinika 1. LF UKa FTNsP

Stereotaktická radiochirurgie nádorů pankreatu - přednáška

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

FN Ostrava, Onkologická klinika

Léčba lokálně pokročilého a metastazujícího karcinomu pankreatu - přednáška

MUDr. Darja Šustrová

Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN v Motole

Motolské onkologické dny - vzácné nádory gastrointestinálního traktu

Prognostické faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčeným metastasektomií a chemoterapií - přednáška

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Neuroendokrinní nádory v roce 2011 - přednáška

MUDr. Soňa Argalácsová

Onkologická klinika, 1. LFUK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Chirurgická léčba GIST - přednáška

MUDr. Milan Smejkal

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Transplantační centrum

Optimální terapie gastrointestinálního stromálního nádoru - přednáška

MUDr. Zdeněk Linke

Radioterapeuticko – onkologické odd. FN v Motole

2. den - 11. března 2011

Motolské onkologické dny - epidemiologie, patologie, diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu. Hepatocelulární karcinom

Interpretace nových trendů v incidenci a mortalitě kolorektálního karcinomu v ČR - přednáška

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

Kolorektální skríning, jeho organizace u nás a jeho výsledky - přednáška

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

ÚVN Praha, 2.interní odděleni - Klinika gastroenterologie a hepatologie 1.LF UK

Vyšetření K-ras v biopsii při kolonoskopii u kolorektálního karcinomu - přednáška

MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

II. interní klinika FTN, Praha

Věk jako prognostický faktor u operace pro kolorektální karcinom - přednáška

as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D.

Chirurgická klinika 1. LF UKa FTNsP

Vliv neoadjuvantní terapie karcinomu rekta na jeho operabilitu a výskyt vzdálených metastáz - přednáška

MUDr. Kateřina Kubáčková

Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN v Motole

Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu - přednáška

MUDr. Radek Pádr

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole

Dlouhodobé přežívání pacientů s HCC, léčeného Nexavarem® - přednáška

MUDr. Martin Kupec

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha, Onkologické oddělení

Motolské onkologické dny - biologická léčba kolorektálního karcinomu

Postavení Avastinu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Stanislav Batko

Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN v Motole

Využití antiEGFR protilátek v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu - přednáška

MUDr. Zdeněk Linke

Radioterapeuticko – onkologické odd. FN v Motole

Příprava parenterálních cytostatik v nemocniční lékárně FN Motol

Mgr. Kateřina Šumberová

Nemocniční lékárna FN v Motole

Nový přístup k antiemetické léčbě - přednáška

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.