Nutriční podpora v onkologii - webcast

V rámci 37. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Brně se také sešli odborníci na výživu onkologicky nemocných. 

BOD 2013 - nutriční podpora v onkologii

Kdy je vhodné zahájit nutriční podporu?

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika malnutrice u onkologických pacientů

M. Smékalová

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Funkční rezerva onkologického pacienta k operačnímu výkonu

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Chirurgická klinika FN Hradec Králové - Jednotka intenzivní péče

Fast track u pacientů podstupujících plánované operace na dolním GIT

Olga Plačková

Vítkovická nemocnice a.s., nutriční péče, Ostrava - Vítkovice

Výživa nemocného do PEG z pohledu nutričního terapeuta

Jaroslava Pavlíčková

III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Strukturovaná zpráva nutriční terapie

Věra Andrášková

Masarykův onkologický ústav, Úsek léčebné výživy, Brno

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na XXXVII. Brněnských onkologických dnech 18. a 19. dubna 2013.

Natočení a zpracování přednášek v rámci sekce "Nutriční podpora v onkologii“ bylo spolufinancováno konferencí Brněnské onkologické dny a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.