Od léčby k právu - webcast

Od léčby k právu - webcast

Mrazivého 15. října uzavřel poprvé vodník v Českém Krumlově zlatým klíčem Vltavu na tři západy a uzavřely se také dveře Zámecké jízdárny krumlovského zámku za již 18. ročníkem Jihočeských onkologických dnů.

Ve stejných dnech, kdy ti nejotužilejší kajakáři a rafťáci sjížděli naposledy Vltavu, jednali neméně otužilí onkologové o diagnostice a léčbě zhoubných nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva. Přinášíme vám webcast ze sympózia, které se  zabývalo nejen nejnovějšími pokroky v diagnostice a léčbě karcinomu kolorekta a žaludku, ale také otázkami financování a hrazení léčby a právní odpovědnosti lékaře. Pro vodáky se řeka bude poprvé otevírat příští rok na jaře, ale Zámecká jízdárna se již po devatenácté otevře onkologům až 18. října 2012, tentokrát na téma zhoubných nádorů hlavy a krku.

Přednášky od léčby až k medicínskému právu zazněly na satelitním sympóziu společnosti Roche, které se konalo v rámci Jihočeských onkologických dnů ve čtvrtek 13. října 2011. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Od léčby k právu - biologická léčba solidních nádorů

Satelitní sympozium: od léčby k právu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Sliby jsou dodrženy, budou dodrženy sliby?

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Od léčby k právu - komplexní léčba nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom – úvahy nad daty registrů

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Chemoterapie a biologická léčba metastatického kolorektálního karcinomu s cílem sekundární operability

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Zobrazovací a intervenční radiologické metody v diagnostice a léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Od léčby k právu - nová možnost léčby nemocných s karcinomem žaludku

Cílená léčba metastazujícího karcinomu žaludku (mGC), teorie a praxe v ČR

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Od léčby k právu - od léčby k právu a zpět

Moderní léčba, ekonomické limity a právní postavení lékaře

Mgr. Radek Policar

Masarykův onkologický ústav Brno

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.