Onkologický videoseminář

Portál MojeMedicína Vám přináší onkologický videoseminář, připravený na jaře a v létě roku 2010. Seminář obsahuje 11 přednášek od epidemiologie až po biologickou léčbu zhoubných nádorů prsu, kolorekta, plic a pankteratu.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Onkologický videoseminář

Biologická léčba solidních nádorů

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem v 1. i vyšších liniích léčby

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kurativní resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Herceptin v léčbě časného karcinomu prsu

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Herceptin v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

FN Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

Bevacizumab v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Tarceva (erlotinib) v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Biologická a cílená léčba v praxi českých onkologů

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Na semináři zazněla také přednáška "Tarceva v léčbě metastazujícího karcinomu pankreatu a česká zkušenost" od MUDr. Petra Karáska, z Masarykova onkologického ústavu Brno, Kliniky komplexní onkologické péče.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.