Onkologický videoseminář

Portál  MojeMedicína Vám přináší onkologický videoseminář, připravený na jaře a v létě roku 2010. Seminář obsahuje 11 přednášek od epidemiologie až po biologickou léčbu zhoubných nádorů prsu, kolorekta, plic a pankteratu.

Poslechnětě si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Úvod: Biologická léčba solidních nádorů

prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem v 1. i vyšších liniích léčby

MUDr. Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin a kurativní resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

MUDr. Tomáš Büchler PhD.

Fakultní Thomayerova nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Onkologické oddělení

Herceptin v léčbě  časného karcinomu prsu

MUDr. Jana Prausová

Fakultní nemocnice Motol, Radioterapeuticko - onkologické oddělení

Herceptin v léčbě  metastatického karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologické a radioterapeutické oddělení

Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Avastin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Klinika pneumoonkologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Na Bulovce Praha

Bevacizumab v léčbě metastatického karcinomu ledviny

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc, Onkologická klinika

Tarceva (erlotinib) v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Klinika nemocí plicmních a TBC

Tarceva v léčbě metastazujícího karcinomu pankreatu a česká zkušenost

MUDr. Petr Karásek

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

 
Závěr: Biologická a cílená léčba v praxi českých onkologů

prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.