Péče o pacienty v závěru života - přednášky pro NLZP

Péče o pacienty v závěru života - přednášky pro NLZP

Letošní XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci BOD zařadila také blok přednášek na téma péče o pacienty v závěru života. Nyní se můžete podívat na přednášky, tak jak zazněly v dubnu 2014. 

Péče o pacienty v závěru života - přednášky pro NLZP

The Being and Doing of End of Life Care

Prof. Tony Warne

University of Salford, Manchester

Kdy začíná závěr života

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

Specifika paliativního ošetřovatelství

Mgr. Monika Marková

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

Na jaře jsme pro Vás zpracovali i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014. Sledujte téma BOD2014.

Sborník a abstrakta letošní konference najdete na stránkách České onkologické společnosti a v kalendáři akcí.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.