Pestrý svět nehodgkinských lymfomů

Pestrý svět nehodgkinských lymfomů

MUDr. Samuel Vokurka Ph.D. z Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Vám předkládá čtyři zajímavé kasuistiky ze své praxe, které ukazují, jak neobvyklými cestami může vést pátrání po správné diagnóze NHL či jak správně zvolená léčba přizpůsobená konkrétnímu pacientovi může vést k výsledkům, které potěší lékaře a zejména pacienty.

Že lymfom nejsou jen zvětšené uzliny, ví každý hematolog. Ale možná právě pestrost klinické manifestace lymfomů je jednou z věcí, která láká a baví hematoonkology. Přijměte prosím pozvání na malé kasuistické setkání, ve kterém nám MUDr. Samuel Vokurka PhD dovolí alespoň z části nahlédnout do bohaté mozaiky osudů, se kterými se setkává ve své každodenní praxi na Hematologicko-onkologickém oddělení plzeňské fakultní nemocnice.

Správná a včasná diagnostika následovaná správně zvolenou moderní léčbou vede k tomu, že valná většina příběhů pacientů s nehodgkinskými lymfomy jsou příběhy s dobrým koncem.

Poslechěte si čtyři takové příběhy:

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.