Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Samotné setkání je ukázkou multidisciplinární spolupráce mezi onkology, chirurgy, radiodiagnostiky a radiačními onkology. Program doplnily kazuistiky a bohatá diskuse u "kulatého" stolu.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - blok A. Gerontoonkologie kolorektálního karcinomu a metastazujícího kolorektálního karcinomu

Onkologická léčba a věk pacienta - data z CORECT

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Léčba seniorů s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Použití bevacizumabu u velmi starých seniorů v reálné praxi USA a Belgie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Novinky ASCO 2014 - kolorektální karcinom

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - blok B. Karcinom rekta

Některé nové přístupy v léčbě karcinomu rekta

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Staging karcinomu rekta - Kulatý stůl

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Restaging karcinomu rekta - Kulatý stůl

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - blok C. Metastazující kolorektální karcinom

Kazuistiky - pokročilý adenokarcinom rekta

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Komentář ke kazuistice pokročilý adenokarcinom rekta

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Indikace neoadjuvance CA - Úloha multioborové komise

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Kazuistika č. 2 - Pozdní regrese primárního nádoru

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Etapové operace a ALLPS

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Radiochirurgie jaterních metastáz (SBRT)

MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

Kazuistiky

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - závěr

Závěrečný test

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Související články

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012 - webcast

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Virtuální onkologická GIT komise

Záznam jednání multidisciplinární GIT komise, kde skupina odborníků různých specializací  řeší konkrétní kazuistiky, navazuje na webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.