Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast

Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

Náplní sympózia bylo také téma zvyšování klinické hodnoty metod a představení některých novinek firmy Roche Diagnostics. Nyní se můžete na většinu přednášek podívat a poslechnout si je přesně tak, jak zazněly v Českých Budějovicích. Odbornou záštitu akce laskavě převzal RNDr. Jaroslav Loucký ze společnosti IMALAB a Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) zařadila akci do kreditního systému vzdělávání.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

čtvrtek 27. listopadu 2014

Sympózium laboratorní medicíny 2014 - Women´s health

Moderní diagnostika prenatálních infekcí v akreditované mikrobiologické laboratoři

MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Elecsys AMH – rychlé, přesné a klinicky hodnotné výsledky

Ing. Igor Klimíček, MBA

Roche s.r.o., Diagnostics Division

pátek 28. listopadu 2014

Sympózium laboratorní medicíny 2014 - zvyšování klinické hodnoty metod

Nová klinická hodnota stanovení tyreoglobulinu hs

Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Přínos hs TnT pro diagnostiku akutních koronárních syndromů – novinky r. 2014

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Sympózium laboratorní medicíny 2014 - Roche novinky a zajímavosti

Cobas® 8100 automated workflow series. 3-D inteligence v laboratorní automatizaci

RNDr. Petr Ondráček

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Cobas IT middleware (cITm). První zkušenosti v praxi

Ing. Petr Kopecký

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Cobas® 6500 automatická močová linka

Ing. Hana Ferdová

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Cobas e-LabPerformance – podpora managementu kvality vaší laboratoře

Ing. Igor Klimíček, MBA

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.