Třeboňské revmatologické dny 2015 - webcast

Třeboňské revmatologické dny 2015 - webcast

Čeští revmatologové již tradičně zahájili nový rok v konferenčním centru Lázní Aurora. Na satelitním sympóziu, věnovaném biologické léčbě, přemýšleli, jak změnit život nemocným s revmatoidní artritidou. 

Zazněly přednášky o revmatoidní artritidě jako systémovém onemocnění a roli IL-6 v rozvoji zánětu, o klinických důvodech léčby v monoterapii a o terapii pacientů po selhání prvního TNFi.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Třeboňské revmatologické dny 2015

Úvodní slovo sympózia Jak změnit život nemocným s revmatoidní artritidou?

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

RoActemra, IL-6 a jeho role v kloubních a mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Monoterapie biologickými léčivy

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Switch v řízení biologické terapie revmatoidní artritidy

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

II. Interní klinika FN U sv. Anny

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.