Videosympósium Směrem k Vrcholu

Salelitní sympósium u příležitosti XXXVIII. Májových hepatologických dnů.

 

Salelitní sympósium firmy Roche. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Videosympósium Směrem k Vrcholu

PEG-IFN alfa-2a versus PEG-IFN alfa 2b: a vítězem je……?

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika infekčních chorob

Opakovaná léčba pegylovaným interferonem s ribavirinem

MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství

Australský antigen

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

ÚVN Praha, Interní klinika - Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu a 1. LF UK

Léčba chronické hepatitidy B

MUDr. Jan Šperl, CSc.

IKEM Praha, Klinika hepatogastroenterologie

 

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.