X. Slapské sympozium 2013 - webcast

X. Slapské sympozium 2013 - webcast

Natočili jsme pro vás přednášky o novinkách v biologické léčbě revmatoidní artritidy. 

Česká revmatologická společnost pořádala ve dnech 20.-22. června již desátý ročník revmatochirurgického sympózia v konferenčním centru Vojenské zotavovny Měřín.

X. Slapské sympozium 2013

Update rituximabu 2013

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy- update

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.