XIX. Kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - webcast

XIX. Kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - webcast

V rámci letošního kongresu České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti jsme pro vás natočili přednášky o idiopatické plicní fibróze a dalších intersticiálních plicních procesech. Jedná se o přednášky z páteční Sekce na téma intersticiální plicní procesy a sarkoidóza a o satelitní sympózium společnosti Roche.

Přehled přednášek:

Pátek 19. června 2015, sál A, předsedající: Vašáková M., Slivka R.

XIX. Kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - intersticiální plicní procesy, sarkoidóza

Hypersensitivity pneumonitis: a challenging disorder

prof. dr. Wim Wuyts

Unit for interstitial lung diseases Department of pneumology UZ Leuven

Bronchoalveolární laváž v diagnostice intersticiálních plicních procesů

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Autoprotilátky u systémových onemocnění pojiva a ANCA asociovaných vaskulitid – vztah k plicnímu nálezu a prognóze

MUDr. Martina Doubková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Léčba bronchogenního karcinomu u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF a TN

Kryptogénna organizujúca pneumónia

MUDr. Róbert Slivka

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Novinky v léčbě sarkoidózy

MUDr. Monika Žurková

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Sarkoidóza pleury

MUDr. Peter Kúkoľ

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Čtvrtek 18. června 2015, 16:30-17:00, Předsedající: Vašáková M.

XIX. Kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - satelitní sympózium firmy Roche

Úvodní slovo satelitního sympózia

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF a TN

Idiopatická plicní fibróza v ČR. Centra pro diagnostiku a léčbu IPP. Registr IPF

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF a TN

Diagnostika IPF - co nejdříve!

MUDr. Eva Kočová

Radiologická klinika FN Hradec Králové

Související články

Idiopatická plicní fibroza patří mezi vzácná onemocnění a lékaři se s ní v běžné praxi nesetkávají příliš často. Pacienty, u kterých mají podezření na IPF proto odesílají do specializovaných center – Centra pro léčbu IPF, která mají zkušenosti s komplexní diagnostikou IPF a mají přístup k novým léčivým přípravkům zpomalujícím progresi onemocnění. V tomto článku naleznete kontakty na taková centra. 

Idiopatická plicní fibróza je onemocnění nejasné příčiny, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo. Přečtěte si, co se podílí na vzniku onemocnění, jaké má onemocnění příznaky a jak se diagnostikuje? 

V pátek skončil v Brně XIX. kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Portál Mojemedicina pro vás natočil a připravil ke zveřejnění  přednášky o idiopatické plicní fibróze a intersticiálních plicních procesech. Přednášky jsou již zveřejněny. Poslechněte pozvánku od paní prof. MUDr. Jany Skřičkové, CSc.