XXIII. západočeské pneumoonkologické dny 2015 - webcast

XXIII. západočeské pneumoonkologické dny 2015 - webcast

Pátého listopadu se sešli v Darovanském dvoře pneumologové na tradičních Západočeských pneumoonkologických dnech. V rámci sympózia společnosti Roche odezněly i přednášky na téma léčba nemalobuněčného karcinomu plic bevacizumabem. Přednášky jsme pro vás natočili a můžete si je poslechnout.    

XXIII. západočeské pneumoonkologické dny 2015

Bevacizumab v léčbě NSCLC

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. , FCCP

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Výučbová základňa SZU Nitra

Bevacizumab po prvotním zvládnutí kontraindikací

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

FN Plzeň, Klinika pneumologie a ftizeologie

Terapie bevacizumabem u pacientky s adenokarcinomem plic

MUDr. Andrea Benejová

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Související články

Přínos Avastinu v léčbě specifických skupin pacientů - webcast z Pneumoonkologických dnů 2014

V rámci XXII. ročníku Pneumoonkologických dnů v Darové se uskutečnilo také satelitní sympózium, které se věnovalo přínosu inhibitoru angiogeneze, bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 

XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie 2015 - webcast

V říjnu proběhl Světový týden idiopatické plicní fibrózy, nemoci, která je často diagnostikována až v pokročilém stádiu a jejíž projevy jsou lehce zaměnitelné s jinými plicními nemocemi. Mezi akcemi, jež měly zvýšit povědomí o nemoci a jejích příznacích u laické i odborné veřejnosti, proběhlo také v rámci XXIV. Moravskoslezských dnů pneumologie satelitní sympózium, věnované této nemoci. Poslechněte si přednášky, tak jak zazněly v Ostravě 9. října. 

Edukační seminář: Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba

Hned na úvod letošních Brněnských onkologických dnů se konal edukační seminář nazvaný Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba. Přednášky jsme pro vás natočili a můžete si je poslechnout tak, jak zazněly v sále.