Zahájení Brněnských onkologických dnů 2013

XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky zahájil MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. a pak už se rozjel kolotoč 330 přijatých příspěvků, doplněný workshopy a sympózii.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, dámy a pánové. Já se musím zhostit takové té povinnosti, abych několik z Vás přivítal, ale je Vás tady tisíc čtyři sta, a tak já vítám všechny, i ty, kteří tady nejsou. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Vy jste svědky experimentu. My jsme po mnoha letech přestěhovali Brněnské onkologické dny do jiných prostor, a to prostě proto, že jsme se do Voroněže nevešli. Jak dobře víte, zdravotní sestry byly někde půl kilometru daleko a příliš nefungovala ta komunikace. Tak teď jsme to zkusili tady. Je to ovšem experiment, který není příliš odvážný, protože tady běžně jsou lékařské kongresy. Je tady lékařský kongres kardiologický i internistický, tak já doufám, že to všechno bude klapat. Já Vás tedy moc vítám. Doufám, že se Vám tady bude líbit. Doufám, že se zúčastníte i těch společenských setkání. Takže Vám přeji příjemné dva dny, hezké počasí a také samozřejmě hodně zdraví, abychom mohli ty nemocné léčit. Dobré ráno, vážené dámy a vážení pánové. Je mi velkou ctí, že Vás můžu pozdravit jménem organizačního výboru Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která je již tradičně, a letos je to po sedmadvacáté, součástí Brněnských onkologických dnů. Jak se zmínil pan ředitel, já osobně jsem velice ráda, že se nám v letošním roce podařilo obě konference, jak konferenci lékařů, tak konferenci nelékařů uspořádat na jednom místě. Já osobně bych rád upozornil na některé věci v programu Brněnských onkologických dnů. Zcela jistě máme ten program velmi široký a velmi bych Vám doporučil zejména edukační bloky, ať už se týká karcinomu prsu nebo karcinomu rekta nebo best supportive care nebo sarkomu a případně další, které zde naleznete. V našem programu naleznete i další odkazy na doprovodné akce, kterých je tady celkem čtrnáct, a na workshopy. Prosím pěkně, udělejte si ten čas, prohlédněte si je, zcela určitě tam budou všechny věci, o které budete mít zájem. Vzhledem k tomu, že nastala změna v organizaci BODu, mám na Vás osobní velkou prosbu. Byli bychom rádi, kdybychom viděli, zda ta změna, kterou jsme učinili, je správná, zda jdeme správným směrem. Zhruba čtrnáct dnů po ukončení BODu Vám zašleme elektronické evaluační formuláře, kde bych Vás poprosil o spolupráci, abyste je vyplnili - tak, s jakými pocity budete odcházet a zároveň s určitým odstupem času, abyste si ty myšlenky srovnali z Brněnských onkologických dní. Na závěr bych si dovolil poděkovat naším sponzorům, vystavovatelům a všem partnerům, kteří poskytli finance na Brněnské onkologické dny a Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, protože jinak bychom se tady nemohli, v těchto prostorách a při tak rozsáhlém odborném programu, který máme, setkat. Takže ještě jednou, děkuji. Považuji tímto třicáté sedmé Brněnské onkologické dny a dvacátou sedmou Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky za zahájené. A v osm čtyřicet pět začíná v jednotlivých sálech odborný program. Přeji příjemný pobyt v Brně.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Související články

Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

Právě probíhá živý přenos na téma prevence rakoviny

Platnost tohoto článku vypršela! 

Novinářka a zdravotnice v jedné osobě klade otázky o moci médií v boji proti kouření. Je těžké prosadit článek o kouření do médií? Co novinář potřebuje? Jsou média všemocná? Jaké články mohou pomoci a jaké škodí? Jak oslovit mladé v době, kdy (ne)začínají kouřit?