Přínos Avastinu v léčbě specifických skupin pacientů - webcast z Pneumoonkologických dnů 2014

Přínos Avastinu v léčbě specifických skupin pacientů - webcast z Pneumoonkologických dnů 2014

V rámci XXII. ročníku Pneumoonkologických dnů v Darové se uskutečnilo také satelitní sympózium, které se věnovalo přínosu inhibitoru angiogeneze, bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. 

Naši přední odborníci i zahraniční host se ve svých prezentacích věnovali především představení dostupných dat a to jak ze studií, tak i z klinické praxe České republiky. Přednášející diskutovali profil pacienta, který má přínos z léčby bevacizumabem.

Přínos Avastinu v léčbě specifických skupin pacientů

Postavení bevacizumabu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v současnosti

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Současné zkušenosti s výběrem pacientů k léčbě bevacizumabem ve FN Plzeň

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika TRN

Molecularly unselected NSCLC patients - role of the treatment with bevacizumab

Niels Reinmuth, M.D. Ph.D.

Department of Thoracic Oncology, Lung Clinic Grosshansdorf, Germany

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.