Prevence chřipky

Přehrajte si článek jako podcast

Chřipka obvykle probíhá ve větších epidemiích na jaře a na podzim. Pamatujte na několik jednoduchých rad jak se onemocnění vyhnout. Stoprocentně účinný recept není. Existují však možnosti jak riziko chřipky výrazně snížit, nebo alespoň zmírnit její průběh.

Omezte kontakt s virem!

To je první z možností. V době zvýšeného "řádění" chřipky se vyhněte pobytu ve společnosti většího množství lidí. Nenavštěvujte kina, divadla a supermarkety. Omezte na minimum i cestování v prostředcích hromadné dopravy.

Podpořte imunitní systém!

Zvyšte příjem vitaminů a tekutin. V případě, že nemůžete zajistit příjem vitaminů potravou, obstarejte si některý z multivitaminových přípravků. Kromě vitaminu C by měl obsahovat i zinek a selen. Teple se oblékejte.

Životospráva

Základní podmínkou účinné prevence je zdravý a otužilý organismus. Takový má mnohem větší šanci ubránit se infekci než organismus oslabený. Ke zdravému a odolnému organismu vede cesta následujícími kroky:

  • dostatek tělesného pohybu
  • pobyt v čistém životním prostředí.
  • dostatek spánku a odpočinku
  • pestrá strava se zastoupením všech druhů potravin

Zní vám tyto rady jako tolik oblíbené poučky Vaší matky nebo paní učitelky? Chybí už jen "teple se oblékej" a "vezmi si čepici". Proč ale hledat složitá řešení tam, kde stačí následovat jednoduchých a osvědčených rad?

Proti viru vakcínou

Vhodným prostředkem k prevenci chřipky je očkování. Provádí se každoročně před vypuknutím virových nákaz v podzimních měsících. Chránit před chřipkou Vás dokáže po dalších 6 až 12 měsíců. Ani toto opatření však nemusí být vždy účinné. Principem očkování totiž je odhad, který z mnoha druhů viru bude daný rok nejrozšířenější. Proti němu je namířena vakcína . V případě, že dojde k neočekávané změně (mutaci), mohou být chřipkou ohroženi i očkovaní lidé. Přesto platí, že očkování je jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany. Podstoupit by je měly zejména rizikové skupiny.

Klíčová slova: chřipka / influenza