O zhoubných nádorech srdce a osrdečníku na stránkách České onkologické společnosti

Informace pro pacienty o zhoubných nádorech srdce a osrdečníku na stránkách Linkos.

Česká onkologická společnost ČLS JEP věnuje velkou pozornost správnému informování pacientů a jejich blízkých o jejich nemoci na svých stránkách určených pro pacienty. Samostatná část je věnována i zhoubným nádorům srdce a osrdečníku.

http://www.linkos.cz/pacienti/srdce.php

Primární nádory srdce (sarkomy) jsou poměrně vzácné a v naprosté většině (více jak v 80%) se jedná o nezhoubné léčitelné nádory. Nejčastějším typem maligním nádorů srdce jsou tzv. sekundární zhoubné nádory. Primární  ložisko je mimo srdeční tkáň a nádor se šíří do srdce buď přímým růstem z okolních tkání (plíce nebo mezihrudí), nebo jako metastázy.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.