Cholesterol a krevní tuky

Cholesterol


Cholesterol je látka tukové povahy, která je přirozenou součástí buněk lidského těla. Dostává se do organizmu hlavně z živočišných zdrojů, ale také je tvořen přímo v našem těle. Cholesterol (stejně jako ostatní krevní lipidy) je v těle přenášen pomocí částeček, kterým říkáme lipoproteiny. Jsou složeny z tuků a bílkovin. A právě vzájemný poměr těchto dvou základních součástí určuje některé jejich charakteristické fyzikální vlastnosti, podle kterých je můžeme rozlišovat. Pokud lipoprotein obsahuje více tuků než bílkovin, pak má nižší hustotu než voda a označujeme jej jako LDL (low density lipoprotein = lipoprotein o nízké hustotě), pokud obsahuje více bílkovin a méně tuku, má vyšší hustotu než voda a hovoříme o HDL (high density lipoprotein = lipoprotein o vysoké hustotě). Cholesterol, který se naváže na takový lipoprotein a vytvoří s ním jeden komplex, pak vlastně rozlišujeme podle jeho „přenašeče“.

LDL cholesterol („špatný cholesterol“) považujeme za škodlivý, protože jeho vysoká koncentrace zvyšuje riziko vzniku srdečně cévních onemocnění. V této formě je cholesterol transportován cévním řečištěm do okrajových tkání a je tak umožňováno jeho případné negativní působení na cévní stěny (ukládání do stěny cév).

Naopak HDL cholesterol („hodný cholesterol“) je pro nás příznivý, protože pokud je ho v organismu dostatek, vyrovnává škodlivý efekt ostatních tuků a výše zmíněné riziko tak snižuje. HDL cholesterol je transportován z krevního řečiště do jater a tím působí proti usazování cholesterolových plátů na stěnách cév (nejčastější příčině aterosklerózy).

Zvýšená koncentrace cholesterolu (hypercholesterolémie)

Zvýšená hladina cholesterolu je důležitý rizikový činitel pro vznik aterosklerózy (kornatění tepen) a ischemické choroby srdeční. Mezi nejčastější příčiny řadíme genetické vlivy a také nevhodný životní styl.

V evropské populaci je hypercholesterolémie velmi častá, směrem na sever má vzestupnou tendenci.

Zvýšená koncentrace triglyceridů (hypertriacylglycerolémie)

Triacylglyceroly jsou sloučeniny glycerolu s vyššími mastnými kyselinami a jsou podstatnou součástí přírodních tuků a olejů. Není dosud bezpečně prokázáno, že by jejich zvýšená hladina měla přímý vztah k riziku aterosklerózy. Přesto jsou tito nemocní z hlediska koronárního postižení rizikoví, protože současně mívají zvýšenou koncentraci LDL částic.

Jaké jsou normální hodnoty tuků v krvi? (v mmol/l)

Parametr Normální hodnota Hodnota představující zvýšené riziko Hodnota představující vysoké riziko
Celkový cholesterol 3,9 – 5,2 5,2 – 6,2  nad 6,2
HDL cholesterol nad 1,2 pod 0,9  
 LDL cholesterol do 3,4 3,4 – 4,1 nad 4,1
Triglyceridy do 2 g/l 2 – 4 g/l  

Prevence

Jelikož genetické faktory zatím nedokážeme ovlivnit, spočívá primární i sekundární prevence ve zdravém životním stylu. Důležitá je strava s nízkým množstvím tuků a cholesterolu.

Hlavní zásady ke snížení vysoké koncentrace tuků

  • Vynechat máslo, smetanu, slaninu
  • Preferovat libové maso a nízkotučné výrobky: uzeniny, sýry a maso nahradíme nízkotučnými variantami. Cholesterol je obsažen pouze v potravinách živočišného původu.
  • Omezovat či vynechávat zvláště bohaté zdroje cholesterolu: vaječný žloutek, vnitřnosti, korýši a měkkýši, tučné maso.
  • Při kuchyňské úpravě volit raději dušení, grilování bez tuku a vyhnout se smažení a fritování.
  • Mírně zvyšovat podíl nenasycených mastných kyselin – tzn. olej slunečnicový, saflórový (ze světlice barvířské), kukuřičný, sójový, olivový.
  • Zvýšit příjem vlákniny – luštěniny, zelenina, ovoce, celozrnné výrobky.
  • Zvýšit konzumaci ryb, hlavně mořských.