Oběti a rizikové skupiny

Každá pandemie je jiná. Její závažnost a dopad závisí na úrovni zdravotní péče v každé postižené zemi, na možnostech cestovaní (snadném přenosu mezi kontinenty), na světové situaci a vztazích mezi státy. To ovlivňuje míru jejich spolupráce, a tím schopnost účinně zabránit šíření a zhoršování pandemie. A pak je tu tisíc dalších nepostižitelných detailů a prvků náhody, které dohromady skládají výsledný obraz pandemie.

Zkuste si jen představit

Na modelu chřipky si pojďme ukázat, jak by mohla vypadat situace ve společnosti v případě propuknutí nákazy vysoce nakažlivým onemocněním. V okamžiku pandemie je možné očekávat zásadní narušení klíčových komunálních služeb. Čtyřicet až sedmdesát procent pracovní síly nebude schopno nastoupit do zaměstnání kvůli onemocnění a jeho komplikacím.

Osoby kritické pro normální fungování společnosti mohou náhle chybět - policisté, hasiči, zaměstnanci v dopravě, energetice a veřejných službách. Pracovníci ve zdravotnictví budou vystaveni vyššímu riziku expozice a nemoci samotné. Následkem toho dojde ke zhoršení péče o pacienty. Preventivní a léčebná opatření budou s velkou pravděpodobností neúčinná.

Během šesti až osmi týdnů od propuknutí pandemie bude nutno hospitalizovat až 4 500 osob na každý milion obyvatel, 1600 z nich přesto zemře.

Rizikové skupiny

Rizikové skupiny obyvatel, tedy ty, kterých se riziko závažného průběhu onemocnění bude týkat nejvíce, je velmi těžké stanovit. Platí, že nejpostiženější skupiny u všech typů infekcí jsou lidé s oslabenou imunitou.

Mezi ně patří:

  • kojenci a malé děti
  • staří lidé,
  • lidé s chronickým onemocněním (cukrovka, choroby srdce a cév, dýchací obtíže)
  • pacienti po transplantacích orgánů
  • pacienti trpící autoimunitními chorobami (roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc apod.)

Právě lidé z uvedených rizikových skupin budou upřednostněni v podávání protivirových léků. I přes možné výhrady části veřejnosti je pro takový postup zcela logický důvod. Přestože každý je v nebezpečí, zdaleka ne každý je přímo ohrožen na životě se stejnou pravděpodobností. U mladého člověka na vrcholu sil může být antivirotikum vítanou pomocí v boji s nákazou. U velmi malého dítěte s nezralou imunitou může jeho podání znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Klíčová slova: pandemie