Zhoubné nádory mozku

Nádorové onemocnění mozku představuje pro nemocného i jeho okolí závažný problém. Každoročně onemocní v České republice mozkovým nádorem asi 700 lidí. Životní perspektiva pacientů závisí na mnoha okolnostech, zejména na radikalitě chirurgického zákroku a histologickém typu nádoru. Mozkové nádory vznikají z populace buněk, které ztratili schopnost kontroly nad svým dělením a růstem. Léčba mozkových nádorů je komplexní a vyžaduje spolupráci neurochirurga, onkologa, patologa, neurologa a rehabilitačního pracovníka.