Co nejvíce trápí ženy s rakovinou prsu

Na semináři občanského sdružení Kapka97 v Chomutově jsme položili několik otázek předsedkyni sdružení.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Marcelo, co nejvíce trápí ženy s rakovinou prsu v Chomutově? - Já si myslím, že nejvíce se chodí ptát na to, jak by se měly rozhodovat při tom, jaká bude jejich léčba. Většinou jim lékař něco vysvětlí a ony neví potom, jaký způsob léčby by si měly vybrat. Protože není to tak jednoznačné. Ani on jim to neřekne jednoznačně. Takže potom za tím chodí a ptají se, co mají udělat dál. - V čem tedy vidíte největší význam seminářů, jako je ten dnešní, kde se setkávají pacientky s odbornými lékaři a mají možnost v podstatě hovořit mimo nemocniční prostředí? - Já si myslím, že to je úplně vynikající způsob, jak podat těm ženám jejich možnost volby. A aby se v té změti těch informací prostě vyznaly. Není to jednoduché a ten lékař nemá vždycky tolik času trpělivě to vysvětlit. A ta žena musí prostě najít tu cestu, aby věděla, koho se má zeptat a jak se má zeptat. - Když přijde nový člověk, zaklepe na dveře pacientské organizace Kapka97, co zpravidla potřebuje, s čím přichází, s čím chce poradit? - Většinou se chce setkat s někým, kdo už něco takového prožil. A chce vědět, jak se bude odvíjet jeho život dál, když má tuhle diagnózu. Takže to je takové nejčastější. Pak chce nějaký způsob trávení volného času, také se zajímá o to, jestli mu můžeme v tom nějak pomoci. Nebo potom je tam taková ta sociální oblast, kdy neví, jak třeba s důchodem, s nemocenskou, jak dlouho může být na nemocenské, jak se má potom postavit dát do života a podobně. - Nakolik náročné je udržet pacientskou organizaci Kapka97 při životě, aby mohla poskytovat servis svým členům? - Je to čím dál těžší, musím říct. Protože máme sice nějaké dotace od města, které s námi spolupracuje velmi pěkně, to musím říct. Také od státu, ale je to stále těžší, protože se tam zužují ty dotace, takže potom zbývají sponzoři a to není tak jednoduché v dnešní době.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Srozumitelná přehledová přednáška nejen o přínosu patologie pro léčbu zazněla na semináři pacientského sdružení Kapka97 a je určena pacientkám s karcinomem prsu. Vysvětluje, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká, že karcinom prsu není jen jedna nemoc, co všechno je třeba o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření. 

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. co by měla pacientka se zhoubným nádorem prsu o své nemoci vědět a proč se onkolog neobejde bez informací od radiodiagnostika a patologa a naopak.

Mamografická prohlídka je důležité preventivní vyšetření, které by měla každá žena po čtyřicítce pravidelně každý rok podstoupit. Zejména v menopauze je toto vyšetření důležité. Riziko rakoviny prsu se s rostoucím věkem ženy zvyšuje. To je důvod, proč je nutné, aby ženy v menopauze docházely pravidelně na mamografii a minimalizovaly tak vznik rakoviny.