Rakovina prsu. A co dál?

Máte rakovinu prsu! Tuto nepříjemnou větu si každý rok vyslechne přes 7000 českých žen. Mnohým z nich se v tu chvíli podlomí kolena, dostaví se nejistota, úzkost a strach. To vše doprovází otázky: Co mě čeká? Co mám teď udělat? Kde se o mě postarají? Na co se mám lékaře zeptat? Jak bude probíhat léčba? Vyléčím se?

I když je nemocná zaskočena špatnou zprávou, měla by se začít o svou nemoc aktivně zajímat. Důležité je nevzdávat se, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Ani nejzkušenější lékař nedokáže s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude karcinom prsu u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organizmu na léčbu. Odborníkem na posouzení stavu pacientky s onkologickým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem, a případně i dalšími specialisty, určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby. Zcela zásadní pro další průběh léčby je určení typu nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a stanovení rozsahu onemocnění. Podle toho se léčba přizpůsobuje na míru každé pacientce.

“Ženy s určitými typy karcinomu prsu a všechny mladé pacientky by se měly přímo obrátit na jedno z patnácti komplexních onkologických center, která mohou v léčbě používat i biologickou léčbu, jež zpravidla přináší lepší léčebné výsledky a dlouhodobé přežití,” radí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Každá pacientka má též právo vyžádat si tzv. druhý názor jiného lékaře, ideálně v ambulanci komplexního onkologického centra. Aktualizovaný seznam komplexních onkologických center je na www.linkos.cz.

rakovina prsu

V roce 2013 (datum poslední analýzy) bylo v České republice diagnostikováno 7140 nových případů a v témže roce 1845 žen s touto diagnózou zemřelo1. Karcinom prsu je celosvětový problém, proti kterému musí bojovat společně - pacienti, lékaři, farmaceutické společnosti a plátci péče. Každý hraje důležitou roli a v tomto boji je nejdůležitějším faktorem čas. „Odhalení karcinomu prsu v časném stádiu znamená pro pacientky největší šanci na vyléčení. V případě pokročilé rakoviny prsu je hlavní snahou lékařů co nejvíce prodloužit pacientkám život, a to v co nejlepší možné kvalitě“, říká docentka Prausová. Díky lepší diagnostice a léčbě, která je dostupná v posledních letech, se z karcinomu prsu stává dobře léčitelné onemocnění. Většina pacientek s onemocněním zachyceným v časném stádiu se úplně vyléčí. Onemocnění pacientek s pokročilými stádii karcinomu prsu se pro mnohé z nich stává chronickým a jejich léčba probíhá podobně jako léčba jiných, neonkologických, chronických onemocnění, např. vysokého krevního tlaku, cukrovky, apod.

Čím dříve přijdeš, tím více času dostaneš!

Čím dříve se začneš léčit, tím déle budeš žít!

V celosvětovém měřítku umírá na rakovinu prsu každou minutu jedna pacientka. To je důvodem, proč byl říjen vyhlášen měsícem pozornosti ke karcinomu prsu a zaměřuje se na zvyšování povědomí o významu včasné diagnózy a léčby. Čím dříve žena přijde k lékaři, tím více času dostane, aby mohla dělat v životě všechno ostatní. Mottem letošního října je “ACT EARLY to give time”, tedy čím dříve přijdeš, tím více času dostaneš a čím dříve se začneš léčit, tím déle budeš žít.

1Data ÚZIS, www.svod.cz, incidence C50 ZN prsu, stránka navštívena 30. 9. 2016

Související články

Srozumitelná přehledová přednáška nejen o přínosu patologie pro léčbu zazněla na semináři pacientského sdružení Kapka97 a je určena pacientkám s karcinomem prsu. Vysvětluje, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká, že karcinom prsu není jen jedna nemoc, co všechno je třeba o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření. 

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. co by měla pacientka se zhoubným nádorem prsu o své nemoci vědět a proč se onkolog neobejde bez informací od radiodiagnostika a patologa a naopak.

Mamografická prohlídka je důležité preventivní vyšetření, které by měla každá žena po čtyřicítce pravidelně každý rok podstoupit. Zejména v menopauze je toto vyšetření důležité. Riziko rakoviny prsu se s rostoucím věkem ženy zvyšuje. To je důvod, proč je nutné, aby ženy v menopauze docházely pravidelně na mamografii a minimalizovaly tak vznik rakoviny.