Zhoubné nádory žaludku

Výskyt a příznaky

Zhoubný nádor žaludku je svým vznikem i průběhem záludné onemocnění. Dlouho nenápadně narůstá, aniž by působil jakékoliv obtíže, a projeví se často až tehdy, kdy je pro svůj rozsah již jen velmi obtížně léčitelný. Pozitivní zprávou je, že řada statistik ukazuje, že se jeho výskyt ve většině vyspělých států snižuje. Rozhodující vliv bude mít patrně naše strava. Jak ukazují výsledky studií sledující výskyt rakoviny žaludku u Japonců žijících v USA a v Japonsku, výskyt rakoviny je v Japonsku na rozdíl od USA a Evropy stále poměrně vysoký. Pokud se Japonec přestěhuje do USA a převezme tamější stravovací návyky, riziko vzniku rakoviny žaludku se podstatně sníží.

K dalším příčinám se řadí i bakterie Helicobacter pylori, která jako jediná má schopnost přežívat v kyselém prostředí žaludku, vzácnější jsou dědičné vlivy. Výskyt rakoviny žaludku v České republice odpovídá asi 5 % z celkového počtu zhoubných nádorových onemocnění.

Diagnostika a léčba

Na diagnostice a léčbě onemocnění se podílí několik specialistů. Je to většinou onkolog, gastroenterolog, chirurg a radioterapeut. V léčbě karcinomu žaludku se uplatňuje léčba chirurgická, protinádorová chemoterapie a léčba ozařováním. Často je nutná kombinace všech těchto léčebných metod. Poslední úspěšnou novinkou v léčbě některých nemocných je biologická léčba.

Klíčová slova: zhoubné nádory žaludku