Český tým transplantovaných, o.s.

  • sdružení vzniklo v roce 2008
  • sjednocuje pacienty po transplantaci, kteří se věnují sportu
  • zastupuje Českou republiku ve Světové a Evropské federaci her transplantovaných
  • členové týmu se pravidelně zúčastňují mezinárodních sportovních akcí transplantovaných
  • www.transplantace.eu/ctt.php, ctt@transplantace.eu

Seznamte se s ČTT v rozhovoru s panem Romanem Dundou

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kdy vznikl Český tým transplantovaných a co Vás vedlo k jeho založení? CTT vzniklo v roce 2008 a vzniklo to v podstatě po boku Sportovního klubu dialyzovaných a transplantovaných sportovců, protože jsme chtěli organizaci, která se bude zabývat výhradně přípravou a účastí sportovců transplantovaných na mezinárodních hrách. Kdo se může stát členem sdružení? Členem se může stát jakýkoli pacient po transplantaci orgánů, nicméně to mu ještě nezaručuje účast na mezinárodních soutěžích. Musí to být člověk, který samozřejmě aktivně sportuje nebo minimálně vynakládá úsílí, aby nějakou zdatnost získal. A samozřejmě proto, že nejsme financováni nikým, musíme si veškeré finance shánět sami, tak se musí minimálně spolupodílet na financování akce. Musí splnit i nějaké limity či kritéria, co se týče výkonnosti? Kritéria splnit nemusí, nicméně samozřejmě jsme rádi, když ten člověk má určitou zdatnost a může bojovat s námi o medaile. Máte v týmu i pacienty po transplantaci, kteří před tím zákrokem nesportovali? Určitě je máme v týmu, ale nicméně s námi na soutěže většinou jezdí lidi, kteří skutečně sportovali celý život. Ti jsou takoví aktivnější. Máte nějaké věkové omezení? Může s Vámi sportovat i člověk třeba staršího věku? Věkové omezení tam není žádné, na Evropských i Světových hrách transplantovaných sportovců závodí i děti i opravdoví senioři. Dokonce ti sportovci jsou rozděleni do věkových skupin po deseti letech, aby soupeřili se sobě rovnými. Jakým aktivitám se mohou lidé po transplantaci věnovat? Které sporty jsou třeba pro ně vhodné? My závodíme, dá se říct, téměř ve všech olympijských disciplínách, ale z Her jsou vyloučeny veškeré kontaktní i kolektivní sporty. Výjimku tvoří akorát volejbal, ale to je taková doplňková disciplína. Liší se tyto Světové a Evropské hry pro transplantované od her pro zdravé sportovce? Já myslím, že se liší právě zejména tím, že zde soutěží děti i senioři. Určitě se liší rozdílností výkonnosti i různorodostí, protože tam najdete opravdu bývalé špičkové sportovce, ale i lidi, kteří jako by nikdy nesportovali a teď zápasí s každým pohybem. Nicméně i takoví lidé tam jsou potřeba a vytvářejí skvělou atmosféru. Je na těchto Hrách velká konkurence mezi sportovci? Vždycky na medailových pozicích je velká sportovní konkurence, nicméně je to opravdu závislé od věku. Nejvíc jsou zastoupeny kategorie třicet až třicet devět let a čtyřicet až čtyřicet devět let. Tam v každé disciplině většinou bývá kolem dvaceti sportovců. A dejme tomu od toho pátého místa nahoru už je tvrdý boj. Jak se na Vaše aktivity dívají lékaři? Doporučují lidem po transplantaci sport? Já myslím, že lékaři všeobecně podporují sport i jakoukoliv jinou fyzickou aktivitu. To určitě, důkazem toho je i profesor Pirk nebo doktor Lukáš Svoboda, kteří vlastně stojí za CTT i za Sportovním klubem dialyzovaných a transplantovaných. Ale každý člověk má svoje hranice a vždycky by člověk měl konzultovat svoje možnosti nebo způsob sportování se svým doktorem. - Na těchto Hrách, evropských nebo světových nejde jenom o sportovní výkony, ale mají také určitý osvětový charakter. To v každém případě, mají i sociální charakter, proto umožňujeme účast i méně fyzicky zdatným sportovcům a z celého světa nám tam takoví jezdí. A je to pravou osvětou pro transplantace nebo transplantovaný sport. Vždy v každé zemi, kde se Hry pořádají, tak to má velmi velký přínos pro dárcovství, protože v roce následujícím a dalším je vždycky mnoho žadatelů o dárcovské karty. Ty u nás člověk nepotřebuje, protože u nás se předpokládá souhlas s dárcovstvím orgánů. Jakým projektům se v současné době věnujete? Co Vás v nejbližší době čeká? My už v tuto chvíli připravujeme nebo organizujeme účast na VIII. zimních světových hrách, které se v březnu budou konat ve švýcarském Anzère. Budou následovat v létě Evropské hry dialyzovaných a transplantovaných sportovců v chorvatském Záhřebu. A v roce 2013 už víme o konání Letních světových her v Durbanu, v Jihoafrické republice. Jakým způsobem financujete fungování Českého týmu transplantovaných? Uvítali byste třeba pomoc dalších sponzorů? My samozřejmě uvítáme vždycky jakoukoliv pomoc od sponzorů, na sponzorech to vždycky závisí, celá naše účast nebo počet účastníků, protože veškeré financování si musíme zajistit sami. Jakým způsobem Vás mohou kontaktovat pacienti nebo lidé, kteří by chtěli ať už se stát členem sdružení, a nebo Vás podpořit? Stačí jednoduše zaslat e-mail na ctt@transplantace.eu nebo na stránkách www.transplantace.eu je odkaz na naši organizaci. Tam už si pacienti zjistí na nás kontakty.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

natočeno 29.11.2011