Péče o umírajícího pacienta

Péče o umírajícího pacienta

Cyklus pořadů MojeMedicína dospěl ke konci. Posledním tématem je péče o pacienta v poslední fázi těžké nemoci.

Každých pět minut zemře v České republice jeden člověk, často předtím vážně stoná a jeho nemoc a umírání s ním prožívá jeho rodina a přátelé. Možná právě teď potřebujete slyšet, jak pečovat o umírajícího, že umírající má právo na důstojné zacházení, řádnou péči, respekt ke své osobnosti, citlivý přístup a férovou, empatickou a zároveň pravdivou a otevřenou  komunikaci.

Vědecký sekretář Společnosti paliativní medicíny, předseda České onkologické společnosti, předsedkyně Psychoonkologické sekce stejné společnosti a klinická psycholožka mluví o tom, jak má vypadat paliativní péče o umírajícího pacienta a jak komunikace s ním a jeho blízkými. 

Paliativní péče o umírajícího pacienta je komplexní, aktivní, na kvalitu života orientovaná péče, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat důstojnost pacienta a poskytnout podporu jeho blízkým. Jedná se tedy o péči o nevyléčitelně nemocného pacienta v pokročilém nebo konečném stádiu nemoci.

I když jsou osoby v konečném stádiu nemoci často fakticky závislé na poskytované péči, je třeba respektovat jejich práva, která  vyplívají především z Listiny základních práv a svobod a ze závazných mezinárodních dokumentů. Umírající mají především právo na důstojné zacházení a řádnou péči. Významnou roli zde hraje léčba bolesti společně s léčbou dalších specifických příznaků provázejících umírání. Důležitý je respekt k osobnosti pacienta, citlivý přístup, empatická komunikace s pacientem   i jeho rodinou.

Související články

Léčebná rehabilitace

Další díl cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je určen široké veřejnosti, se věnuje léčebné rehabilitaci.

Psychologická podpora onkologických pacientů - video

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše.

Výživa pacientů - video

Správná výživa je nezbytná pro zdravého člověka, ale během nemoci je její vliv ještě důležitější.