Proč jít k psychologovi?

Proč jít k psychologovi?

Proč by měl onkologický pacient vyhledat pomoc psychologa a jakou pomoc od něj může očekávat? Odpovídá Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČOS a PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD z Fakulty vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové a Kliniky onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

"Proč jít k psychologovi?" U nás to v našich krajích ještě není tak obvyklé, ale psycholog, který má medicínské znalosti a je schopen pracovat s nemocnými pacienty, určitě pomůže každému, kdo za ním přijde s problémy úzkosti, strachu, deprese, starostí, změn nálad. A to je ten hlavní důvod, proč se k psychologovi obrátit. Pak tedy vyvstává otázka: "Co mohu od toho psychologa očekávat?" V každém případě příznivé přijetí, pochopení jeho psychického stavu a vzájemné hledání součinnosti a následné nastavení terapie. Ta terapie je terapie slovem, ta terapie je vnímáním, empatií. A v každém případě je to situace, kdy psycholog s pacientem intenzivně pracuje ve slovním projevu. Pak mě napadá velmi častý dotaz: "Já jsem ale normální..." Je to pravda, ale musíme si uvědomit, že ten pacient se ocitá v nenormální situaci. To znamená, tam se očekává, že v nenormální situaci bude nenormálně reagovat. Což je normální. Díky tomu ten psycholog pomůže tomu pacientovi zorientovat se ve svých pocitech, aby ta jeho psychika byla přece jenom trošku stabilnější a ta léčba byla úspěšnější. Já se zeptám ještě: "Kde najdeme klinického psychologa? Kde je potřeba hledat? Jestli to je na sekci klinické psychoonkologie nebo jestli je to v nemocnicích nebo na soukromých pracovištích?" Určitě to tak bude. V každém případě onkologická pracoviště mají smlouvy a nebo přímo jsou v týmu kliničtí psychologové. A můžeme pracovat i s klinickými psychology, kteří nejsou v nemocnicích a mají soukromá pracoviště.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Psychologickou problematiku na portálu MojeMedicina naleznete v sekcích:

Související články

Přednáška, která zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol, přináší informace o 12 leté činnosti nadačního fondu Krtek, jež spolupracuje s Klinikou dětské onkologie FN Brno a svou činností na poli osvěty, vzdělávání, výzkumu a konkrétní podpory pomáhá onkologicky nemocným dětským pacientům a jejich rodinám.

Je prožívání kvality života pacientů mužů odlišné od pacientek?

Muži a ženy jsou dva odlišné „světy", mající v určitých ohledech rozdílné vnímání ale zejména rozdílné potřeby.

Přednáška zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 a zabývá se vývojovými zvláštnostmi onkologických pacientů v pubertě, jež výrazně ovlivňuje prožívání vážné nemoci, která postihuje pacienta nejen fyzicky, ale i na úrovni psychické, psychosociální a ekonomické.