Jak na slona aneb emoce v komunikaci

Emoce jsou přirozenou a pravdivou součástí komunikace. Neignorujte emoce a nebojujte s nimi. Jak (nejen v novém roce) na emoce v komunikaci? Podívejte se na naše nové video a dozvíte se jak udržet vlastního slona v klidu, jak nenaštvat slony lidí okolo a jak zastavit slona, který už se rozběhl, zkrátka jak zvládat emoce v komunikaci.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Emoce v komunikaci, to byl vždycky problém nebo chcete-li, abych byl moderní, to byla vždycky výzva. Protože emoce modifikují zprávu, kterou předáváme, komunikace je o tom, že předáváme nějakou informaci a emoce ji mění. Dávají jí trošku jiný kontext, dávají trošku jiný význam, dávají jiný nádech a samozřejmě otázkou je, proč se o tomto tématu chceme bavit u pavilonů slonů, kde se slon v nás bere, kdy se probudí - a na to se pojďme podívat. Příroda má pro nás 2 jednoduchá zadání: přežít a rozmnožit se. A dokázala to zařídit tak, že se obejde, dalo by se říci bohužel, bez rozumu. Zajistila, že v případě pocitu ohrožení začnou 2 malinké orgány nad ledvinami pumpovat do krevního oběhu adrenalin, náš mozek stáhne krev z funkcí, které v této chvíli nejsou důležité a zásobuje svaly na nohou a rukou, vypne se rozum, zatnou svaly. Pro lepší představu si řekněme, že v každém z nás je slon, který představuje emoce, autopilota, kterého naprogramovala příroda a jezdec - zástupce rozumu. Jejich hmotnostní poměr 8 tun versus 80 kg představují míru, s jakou se prosazují. V okamžiku, kdy naše tělo vyhodnotí, že je pod tlakem, slon znervózní a reaguje tak, jak slon reaguje: silou, chaoticky, bez rozmyslu, ale o to razantněji. A co dělá v tu chvíli jezdec? Má co dělat, aby se udržel v sedle, natož aby přemýšlel či ovlivňoval slona. Konečně ono by to nebylo moc platné. Nebo si dokážete představit, jak se postavíte do cesty rozeběhnutému slonovi a zavoláte: slone, zastav, uklidni se! Pokud se při rozhovoru dostaneme do tohoto stavu nebo pokud se v tomto stavu snažíme rozhovor vést, zpravidla nedosahujeme očekávaných výsledků. Dalo by se s trochou nadsázky říci, že uděláme více škody než užitku. A to jak případě vlastního řešení, tak - a to především - ve vztazích. Proto se nyní pokusím ukázat, jak to zařídit, abychom slony udržovali v klidu, a pokud je to potřeba, jak je uklidnili. Když slon bude v klidu může, se jezdec soustředit na hledání řešení a o to tady přeci jde. Nyní se zaměříme na 3 oblasti. Tou první bude osedlání vlastního slona, to znamená co dělat, pokud se probudí vaše emoce. Tou druhou oblastí bude, jak nenaštvat slony lidí okolo. A tou třetí oblastí bude, jak zastavit slona, který se už rozeběhl. První oblastí, prvním krokem je zvládnutí vlastního slona, zvládnutí sebe sama, vlastních emocí a možná očekáváte jednoduchý návod, ale já vám ho nedám. To, co jsem se naučil, to, co jsem vyzkoušel, to, co na mě fungovalo, bylo vlastně určitá forma sebepoznání a sledování sebe sama, jak to vypadá, když se dostanu pod tlak. Co dělám - začnu se rychleji pohybovat, začnu rychleji mluvit, sevřu rty, vyschne mi v krku. Co to za jev, který vlastně spouští tu reakci, kdy ten slon z té situace, kdy stojí, se začíná pomalu rozebíhat a vy musíte odhadnout ten začátek. Je to podobné jako v autě: když jedete, dojedete na náledí a šlápnete na brzdy, tak v podstatě začne pracovat ABS a začne pracovat v okamžiku, kdy dojde k prvnímu prokluzu, ne až když je to auto ve smyku. A vy si vlastně potřebujete vybudovat podobný návyk. První je opravdu potřeba znát sám sebe a problém je, že sami sebe poznat je občas trošku náročné, protože jsme k sobě ne úplně objektivní a jsme na sebe měkcí čili zkuste se občas zeptat okolí, co děláte, když jste ve stresu, jak reagujete, jaké projevy máte, protože sami na sobě je možná nepoznáte a okolí vám může dát upřímnou zpětnou vazbu. Druhá věc - pokud už ve stresu jste, to znamená, slon se rozeběhl, je potřeba zapojit jezdce, to znamená, zkuste sami sobě položit nějakou logickou otázku, zeptejte se, co chcete, co nechcete, začněte si psát poznámky, začněte prostě více myslet racionálně a nenechat emoce, ať ovládnou vaše tělo. Třetí věc je, že když už jste v situaci, ze které nemůžete vystoupit, to znamená, že slon je rozeběhnutý, vy s někým komunikujete a nemůžete tu komunikaci zastavit, použijte ověření: u každého detailu, kdy vám někdo něco řekne, si ověřte, že jste to správně pochopili, protože pokud to neuděláte, slon vám ty informace zkreslí. Příkladem může být například situace, kdy dostanete zprávu nebo e-mail od někoho a ta zpráva vás naštve, obsah té zprávy vás vytočí a slon začíná pracovat. A to nejlepší, nejjednodušší doporučení je: prostě nereagujte. V tu chvíli nenechte slona ovládnout reakci, protože bude jednoznačně špatná. Pokud se bavíme o prevenci, je potřeba najít způsob, jak nenechat rozeběhnout okolní slony, jak je udržet v klidu. Slon zůstane v klidu, pokud se bude cítit v bezpečí, jakmile bude v ohrožení, začne se stavět na zadní. Tím pádem je potřeba, abyste do komunikace nedostali adrenalin. Pokud chcete slona udržet v klidu, tím prvním doporučením je: nepřekvapujte. Tím mám na mysli, nepoužívejte výrazy jako: mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu; asi bys to neměl vědět, ale musím ti to říct; asi tě to naštve, ale přesto... Tyto věci když uslyšíte, tak v podstatě slon se začne stavět na zadní, adrenalin začne fungovat ve vašem těle, ale v podstatě vy ještě nemáte informaci, kvůli které byste se vůbec měli rozčílit, ale očekáváte ji. S tím samozřejmě souvisí i to, že byste měli informace dávat v kontextu. To znamená takto dát informace a vysvětlit je v trošku širším měřítku tak, aby se slon uklidnil nebo zůstal v klidu po celou dobu, kdy ty informace přijímá. Tím třetím krokem je to, že zapojíte jezdce do hledání řešení, do toho, jak postupovat dál, jaký bude další krok, protože když slonovi nenabídnete cestu, on se může rozeběhnou kudykoliv, ale vy chcete, aby jezdec převzal kontrolu a tím pádem společně s jezdcem druhé strany potřebujete najít tu správnou cestu, kudy se vydat čili hledat společná řešení. Co dělat, když se slon vydal na svou cestou, to znamená, rozeběhl se, emoce jsou venku. A samozřejmě to, co já jsem často dělal, bylo to, že jsem proti slonovi šel vlastním slonem, ale tam dojde k nárazu několika tun o sebe a nefunguje to čili potřebujete hledat jiné cesty. Tím prvním doporučením je zjistit, co spustilo tu reakci, co slona ohrozilo a nehledat trn, ale hledat tento spouštěcí mechanismus a dostat ho ven, eliminovat ho, pochopit ho, minimalizovat ho. To je prvním doporučením. Tím druhým doporučím, které můžete udělat, je samozřejmě přijmout vlastní vinu, protože pravděpodobně něco, co jste řekli, i když nevědomě, tu reakci spustilo. Čili pokud jste schopni, ochotni upřímně přiznat svou vinu a omluvit se, protože vaše vina v tom pravděpodobně trochu bude, jste schopni slona trošičku zklidnit. A samozřejmě je to věc, která je těžká, protože náš vlastní slon do této role nechce být postaven. Tím třetím doporučení je racionálně deklarovat, co chci a co nechci. Uvědomit si, že jsem pravděpodobně tím, co jsem řekl, druhou stranu naštval, omluvit se za to naštvání a vysvětlit, že to nebyl můj cíl, mým cílem bylo předat tuto informaci nebo vysvětlit danou situaci, dostat věci do racionálna a vyřadit slona ze hry. Abych to shrnul: když slon běží, nesnažte nesnažte se ho zastavit, hlavně neříkejte něco jako: uklidni se, všechno je v pohodě - tyto věci nefungují. Najděte, co je příčinou problémů, co slona rozběsnilo a tuto věc zastavte. Teď jsme se bavili o situaci, kdy jste schopni najít ten spouštěč, to, co slona naštvalo, ale to se nestane vždycky. Jsou situace, kdy se slon naštval jenom proto, že situaci nějakým způsobem interpretoval, ale vzhledem k tomu, že každý z nás svět kolem sebe interpretuje jiným způsobem, tak tuto situaci nemusíme správně vyhodnotit. Konkrétní příklad: máte hvězdnou oblohu,q když jste ji viděli poprvé jako děti, tak jste viděli jenom hvězdy, pak vám někdo ukázal Velký vůz a od té doby, když se na hvězdnou oblohu podíváte, tak ho tam vždycky najdete. A podobně to funguje v našem životě. Vidíme určitou situaci a nějakým způsobem ji interpretujeme podle vlastních zkušeností, aniž bychom znali kompletní kontext, prostě už jsme na to tak zvyklí, takto předpokládáme, že se věci mají a v podstatě v rámci komunikace to může fungovat podobně. Čili můžete se dostat do situace, kdy nenajdete spouštěč a v tu chvíli je potřeba aktivně zapojit druhou stranu. Pokud vám kamarád, kolega bude říkat, že si na něj někdo zasedl, že ho nemá rád, že mu ubližuje, že mu hází klacky pod nohy, nesnažte se jít proti němu. Zkuste tu věc akceptovat: ano, možná to tak je; zkuste mu vysvětlit, proč by to dělal, proč se to děje, jaké má ta druhý strana úmysly čili zkuste ho aktivně zapojit do hledání problémů a nejen do hledání problémů, ale vlastně i do pochopení celé té situace. Tedy shrnutí: sloni, emoce jsou součástí našeho života a je to tak dobře, jsou součástí komunikace a nikdo z nás by nechtěl žít život bez emocí. Ale mějte na paměti nebo spíše kontrolujte vlastního slona, mějte ho pod kontrolou, hlídejte ho. Zároveň se snažte nenaštvat slony lidí okolo a když už uvidíte slona, který běží, tak proti němu nejděte. Zkuste pochopit, že ten slon je v obranné reakci, že ho prostě něco rozčílilo a on se snaží z té situace utéct. Tak, to bychom měli. Jaké máme další zvíře?

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Klíčová slova: komunikace

Související články

Duševní odolnost

Duševní odolnost je kvalita, která do jisté míry určuje, jak produktivní jedinec bude, je-li vystaven stresorům, tlaku a výzvám. Studenti, kteří podávají dobrý výkon při cvičeních, nemusí podávat perfektní výkon při testech a zároveň studenti, kteří při cvičeních nejsou extra výkonní, mohou být při testech lepší, než průměr. Duševní odolnost ovlivňuje až 25% našeho výkonu. Jsme-li schopni zvládat tlak a minimalizovat účinky stresorů, pravděpodobně budeme schopni podat i lepší výkon. Poslechněte si, jak se stresory pracovat a jak odolávat tlaku. 

Komunikace v kostce

Komunikace je stará jako lidstvo samo. Proč nám tedy i ve 21. století dělá potíž správně vyslovit myšlenku tak, aby nás druzí pochopili? V dnešním videu se dozvíte, jak funguje převod mezi myšlenkou a řečí a o tom, co s tím můžeme dělat, když nám to zrovna moc nejde.

Jak používat iTunes U

Možností, jak se sebevzdělávat, je dnes celá řada. Jednou z nich je vyzkoušet aplikaci iTunes U, která nabízí spoustu vzdělávacích materiálů včetně audio a video obsahu. Můžete zde najít video přednášky ze základních i středních škol, ale také z univerzit z Velké Británie či Austrálie. iTunes U je nabízeno zcela zdarma, můžete se tedy vzdělávat a učit téměř neustále. V dnešním podcastu si můžete poslechnout, jak aplikaci iTunes U používat a jak využít všechny možnosti, které nabízí.