Léčba osteoporózy

Cílem léčby osteoporózy je zabránit úbytku množství a zhoršení kvality kostní tkáně. Cest, které k tomu vedou, je mnoho a pro různé pacienty jsou vhodné odlišné léčebné postupy. Správný léčebný postup úzce souvisí s věkem pacienta, pohlavím a přítomností rizikových faktorů. V rozhodování o nejvhodnější léčbě hraje roli mnoho ukazatelů zdravotního stavu. Hlavním dopadem léčby by mělo být snížení rizika zlomenin a zabránění dalším komplikacím, které s osteoporózou souvisí.

Základním předpokladem úspěšné léčby je motivace pacienta aktivně při léčbě spolupracovat s lékařem a společně tak dosáhnout co nejlepších výsledků.

Aktivní spolupráce zahrnuje zejména:

  • zdravou životosprávu,
  • přiměřenou pohybovou aktivitu podle doporučení lékaře,
  • dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.

Používané léčebné látky se dělí na ty, které tlumí odbourávání kostní tkáně, a na léky, které přispívají k tvorbě tkáně nové. Toto dělení je sice poněkud schematické, protože oba procesy jsou úzce provázány, nicméně v praxi se osvědčilo, a proto se s úspěchem používá. Léčba osteoporózy je dlouhodobou záležitostí a její přínos lze pocítit až po určité době. Právě proto je nutné na správné cestě vydržet a neztrácet motivaci, protože výsledek za tu námahu opravdu stojí.

Důležitou součástí léčby jsou pravidelné kontroly u lékaře, a zejména u žen po přechodu také rentgenová vyšetření s hodnocením kvality kostní tkáně. Mnoho léků má kromě přímých účinků na přestavbu kosti další různé příznivé účinky. Postup léčby je lékařem uzpůsobován právě podle celkového přínosu pro pacienta. Vyšetření a léčbě osteoporózy se věnují specializovaná pracoviště. Pokud máte podezření, že Vám hrozí osteoporóza, doporučujeme nejprve poradu s vaším praktickým lékařem nebo gynekologem.

Dostupné léčebné prostředky

  • Vápník a vitamin D
  • Bisfosfonáty
  • Pohlavní hormony a látky jim podobné
  • Kalcitonin a parathormon
  • Specifické protilátky
  • Látky, jejichž účinnost zatím není ověřena
Klíčová slova: osteoporóza