Samovyšetřování prsů

Pro včasné odhalení zhoubného nádoru prsu jsou nezbytná nejen preventivní vyšetření prsu u praktického lékaře a gynekologa a screeningová mamografie, ale i pravidelné a správně provedené samovyšetřování prsů. Vyšetřování prsů jednoznačně patří do vyšetřovacího schématu praktických lékařů a gynekologů. Ti by měli umět vyšetřovat ženy a měli by je umět naučit se samovyšetřovat. Nejlepším obdobím pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez veškerého napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den. Samovyšetření je dobrá metoda v dvouletém období mezi dvěma preventivními mammografiemi. Nezapomeňte však, že malé změny nelze při samovyšetření odhalit a že samovyšetření tedy nemůže mammografii nahradit. Vyhrávají ty ženy, které se naučí samovyšetřovat a ještě k tomu chodí na preventivní mammografii.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Každá žena starší 45 let má každé dva roky nárok na opakované preventivní vyšetření mammografem. Dobrou výplní v období mezi preventivními mammografiemi je samovyšetřování prsů. To by se mělo provádět pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se dobře naučí znát geografii vlastních prsů. Paní profesorka Jitka Abrahámová nám vysvětlí a na figurantce ukáže, jak by se mělo správně provádět samovyšetřování prsů. Ženy, které začínají se samovyšetřováním - a představuji si, že začínají brzo po pubertě - tak by si měly vyšetřovat aspoň ten jeden první měsíc nebo dva tři měsíce každý den, aby se naučily velmi dobře znát geografii svých prsů a naučili se znát velmi dobře změnu během menstruačního cyklu. Když už jsou velmi intimní s tímto vyšetřením, tak by se měly vyšetřovat každý měsíc. A nejlepší období je tak asi třetí den po skončené menstruaci, kdy ta prsa jsou bez veškerého napětí. A vždycky by měly, poněvadž je to daleko složitější než některé jiné samovyšetřování a vyšetřují samy sebe, tak aby některé manévry nevynechaly, tak je velmi dobré mít v koupelně na zrcadle brožurku nebo plakátek s tím samovyšetřováním. Aby si to vždy připomněly. Jinak by je měly dělat každý měsíc stejně samozřejmě jako provádějí běžnou hygienu. Provádí se v několika fázích a je docela důležité, aby se ty fáze nevynechávaly. Je to po vlažné koupeli nebo sprše. Zásada je rozhodně před zrcadlem. A své pohyby, které při tom konají, kontrolovat zrakem právě v zrcadle. Nejprve se dívá v klidu na tvar obou prsou, jestli je symetrický. Může být trošku asymetrický již třeba od puberty. Všímá si možného důlkovatění, možných změn na kůži a možných změn na bradavce. Bradavky nemají být vpáčené, i když některé ženy je mohou mít vpáčené již od puberty. Žena se prohlíží zepředu a prohlíží se z boku pravého, aby viděla tvar prsu a jeho profil, i z boku levého. Posléze se postaví opět před zrcadlo čelem a pomalu vzpažuje ruce. Tak aby kontrolovala tvary prsů a souhyby obou prsů, které jsou normálně symetrické, dynamické a vláčné. Posléze dá ruce za hlavu a velmi se vypne. Opět sleduje symetrii a dívá se na přítomnost nebo nepřítomnost tvarových změn. Poté dá ruce v bok a nahrbí se. A opět prsy mají být symetrické, vláčné, beze změn tvarových, bez bulek i vpáčení. Další fáze se provádí se vzpaženou paží na straně vyšetřované. A druhou rukou si žena vyšetřuje prs postupně ve všech kvadrantech a všemi směry. K tomu připojí i vyšetření axily, tedy podpaží, jak s rukou vzpaženou, tak s rukou pokleslou. A totéž, tytéž manévry provádí pomalu a pečlivě na druhé straně. Samovyšetřování pokračuje vyšetřováním oběma rukama proti sobě na tomtéž prsu, zase ze všech kvadrantů. Tak, aby byly patrné eventuální hlubší nepravidelnosti v prsu. Totéž pak provádí na straně opačné. Dále je třeba vyšetřit stav bradavky a stav dvorce. Žena si všímá kůže dvorce i bradavky a dále potom se snaží zjistit, zda se z bradavky nedá vytlačit nějaký sekret nebo dokonce krev. Tyto známky jsou patologické. A poslední část toho samovyšetřování je v poloze vleže, kdy leží na rovné podložce. Rameno na straně vyšetřované si položí malým polštářkem nebo složeným ručníkem. A druhou rukou na té vyšetřované straně provádí tytéž pohyby (krouživé a všemi směry ve všech kvadrantech) jako ve stoje. V tom leže je to velmi důležité, poněvadž zejména objemnější prsty se rozlijí a stávají se přehlednými. A žena vyšetřuje proti tvrdé kostěné podložce hrudníku. I tady nesmí zapomenout na vyšetření podpaží. Má se soustředit na eventuální možné bulky. Ty mohou být bolestivé například. A většina těch bolestivých lézí tedy rozhodně žádným karcinomem není. Karcinom většinou bývá zejména v tom počátku velmi nenápadný. Může zjistit třeba vtahování kůže a nemusí nic nahmatat. A může zjistit změny na kůži. Může zjistit třeba olupující se kůži (ekzematózní) na bradavce, což není ekzém. Může to být známka nějakého dalšího postižení. Může zjistit sekreci z bradavky, což může být běžný papilom ve vývodech, ale nemá tam být. A může to být i známka karcinomu. Takže sama žena tam může zjistit spoustu afekcí, které o něčem napovídají, ale abych je uklidnila, tak nemusí být karcinomem. Já myslím, že takových deset minut se na to určitě spotřebuje. A potom když už to ta žena umí a je s tím jaksi velmi intimně spojená a zná anatomii svých prsů, tak jí stačí ta doba kratší. Poněvadž jakmile by se tam do měsíce objevila změna, tak jí lehko objeví a lehko zjistí. Myslím, že zapomínají na to vyšetření vleže. Že na to se zapomíná. A zejména ty ženy, které jsou takové bohatěji vybavené, by na to zapomínat neměly. Protože tam proti tomu kostěnému hrudníku to je docela praktická záležitost. A pak tedy asi neumějí pořádně vyšetřit svojí vlastní axilu, podpaží. Když žena začíná, tak by se to měla naučit velmi přesně podle nějaké brožury nebo podle plakátku, které bývají k dispozici u většiny gynekologů. A ještě musím říct, že je část žen, které se to nenaučí. Zejména ty, které mají nějak bohatší ta prsa, větší. A pak je ještě část žen, kterým je to velmi nepříjemné a mají pocit, že tam stejně nic nenajdou, nebo mají pocit, že tam pořád něco hledají. Takže s tím je nutno počítat, že určitá malá část žen to samovyšetřování dělat nebude, i když je si vědoma, že se to tedy dělat má. Když jsme s tou propagandou samovyšetřování zhruba před 20 nebo 15 lety začínali, tak byla situace v naší populaci úplně jiná. A na první screening, který jsme začali kdysi pilotně, tak přicházely ženy pokročilé. To není cílem screeningu. Cílem screeningu je najít léze dosud nehmatné, které vidí jenom ten mammograf. Ale samovyšetřování je velmi důležité mezi dvěma screeningy. Screening se provádí každé dva roky. A tam se můžou některé nepravidelnosti objevit, poněvadž existují takzvané intervalové karcinomy. Takže je to velmi důležité, aby žena s tím nepřestala, poněvadž se může stát, že se tam objeví léze, kterou sama nahmatá nebo uvidí nebo má nějaké podezření na cokoliv. Dlužno podotknout, že tím samovyšetřováním může zjistit něco (a dokonce ve většině případů), co žádným karcinomem není. Ale i pro celkové zdraví ženy a aby měla zdravá prsa, jsou důležité postoje i k těm lézím, které nádorem rozhodně nejsou. Vyšetřování prsů jednoznačně patří do vyšetřovacího schématu všech lékařů. Samozřejmě, že to nebudu chtít na očařovi a tak dále. Ale lékaři obecně zaměření, jako jsou praktičtí lékaři, by měli umět vyšetřovat ženy. A měli by je umět naučit samovyšetřovat. Samozřejmě to patří jednoznačně a nepopíratelně do vyšetřovacího schématu gynekologů. A kromě jiného to, že lékař věnuje prsům pozornost a sám vyšetřuje a ženám vysvětlí, jak se mají samovyšetřovat, tak už samo o sobě je toto jaksi akt výchovný. A tu ženu vede k tomu, že tedy o ty orgány je třeba pečovat. A ještě jí připomenout: "Byla jste na screeningu? Chodíte na screening?" A samozřejmě ještě připomenout další screeningy, protože ženy podléhají i jiným screeningovým vyšetřením. Takže se zeptat: "Byla jste u gynekologa nebo byla jste na screeningu čípku? A co screening kolorektálního karcinomu?" To tedy neznamená, že se budeme soustřeďovat jen a jen na prsa, ale ten lékař, zejména obecně zaměřený lékař a praktičtí lékaři, to je v jejich povinnostech. Měli by na toto všechno ženu upozornit. Jakmile žena objeví jakoukoliv nepravidelnost nebo útvar, měla by se okamžitě začít o sebe starat. A to tak, že by se měla co nejrychleji dostat do mamologické poradny. Pravděpodobně přes praktického lékaře. V té poradně pak rozhodnou o dalším vyšetřovacím schématu. Nejlepším obdobím pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez veškerého napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den. Například první den v měsíci. Na samovyšetřování prsů si vždy udělejte dostatek času a vyšetřete se nejprve ve stoje a poté vleže. Samovyšetření je dobrá metoda v dvouletém období mezi dvěma preventivními mammografiemi. Nezapomeňte však, že malé změny nelze při samovyšetření odhalit a že samovyšetření tedy nemůže mammografii nahradit. Vyhrávají ty ženy, které se naučí samovyšetřovat a ještě k tomu chodí na preventivní mammografii. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Videonávodem provází paní prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.